Головна Новини Позиція ВАГ щодо ПДФО: 64 % усього ПДФО (у т.ч. з військових) має залишатися у місцевих бюджетах та зараховуватися за місцем проживання людей

Позиція ВАГ щодо ПДФО: 64 % усього ПДФО (у т.ч. з військових) має залишатися у місцевих бюджетах та зараховуватися за місцем проживання людей

by [email protected]

На засіданні Правління ВАГ 7 вересня у ході розгляду питання щодо пріоритетів асоціації поновилася розпочата раніше дискусія щодо пропорцій та принципів розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). 

Вказаний податок є найбільш вагомим в структурі доходів місцевого самоврядування, а тому рішення державної влади щодо нього суттєво впливають на наповнюваність, прогнозованість та стабільність місцевих бюджетів. Саме тому ініціатива Мінфіну щодо перерахування у 2024 році до державного бюджету ПДФО з військовослужбовців викликає серйозне занепокоєння у громадах.

Причиною таких намірів Уряду є надто великі диспропорції між доходами бюджетів різних громад – це зумовлено тим, що ПДФО з військовослужбовців йде до бюджетів тих громад, де зареєстровані чи дислокуються військові частини. Непрогнозовано великі податкові надходження почасти спонукають ОМС таких громад до витрачання коштів на потреби, які з точки зору політиків та урядовців національного рівня не виглядають пріоритетними у часи війни. Окрім того, нерідко мають місце фактично торги щодо того, яка частка надходжень буде спрямовуватися ОМС на допомогу військовим – це призводить до не надто здорової конкуренції між громадами. 

Після ґрунтовної дискусії Правління абсолютною більшістю голосів сформувало узгоджену позицію ВАГ щодо:

  • незмінності пропорції зарахування ПДФО: 64 % ПДФО (у т.ч. з виплат військовим) має залишатися в бюджетах територіальних громад
  • зміни принципу зарахування ПДФО: ПДФО (у т.ч. з виплат військовим) має зараховуватися до місцевих бюджетів за місцем проживання/реєстрації платників – фізичних осіб. 

Учасники дискусії згадали про проблеми чинного законодавства щодо визначення місця проживання особи та системи реєстрації, що її ми отримали “у спадщину” з радянських часів. Однак це, на думку більшості, не має бути завадою на шляху запровадження більш справедливої системи розподілу ПДФО. При визначенні місця сплати ПДФО для фізичних осіб, які постійно проживають у громаді, можна брати офіційне місце їх реєстрації. А щодо внутрішньо переміщених осіб, то їм можна дозволити декларувати своє місце проживання (це буде важливо також у контексті участі ВПО у місцевих виборах), а якщо особа його не декларує – також брати офіційне місце реєстрації. Або ж навіть поширити декларативний принцип на всіх громадян, як це є у багатьох європейських країнах.

Позиція ВАГ ґрунтується на тому, що такий принцип зарахування ПДФО є найбільш справедливим, оскільки дозволить ліквідувати значні диспропорції між бюджетами громад, а отже – зняти напругу у відносин між громадами та нівелювати аргументи Мінфіну, якими він обґрунтовує свою ініціативу щодо забирання усього ПДФО з військових (і не лише з військових!) до державного бюджету. Це дозволить громадам також підвищити прогнозованість бюджетних надходжень та ефективність витрачання бюджетних коштів. 

Саме таку позицію ВАГ тепер буде відстоювати у ході консультацій з Урядом та з Верховною Радою як в рамках бюджетного процесу, так і у перспективі – у дискусіях щодо податкової політики держави. 

Відповідні звернення ВАГ з обґрунтуванням позиції асоціації щодо ПДФО надіслані на зазначені органи державної влади. 

Довідково: 

Насправді проблема ПДФО є більш глобальною – її причина полягає в незавершеності фіскальної реформи, яку було здійснено в 2014 році. Позитивно на бюджети ОМС вплинув перехід до стимулюючої системи вирівнювання за доходами від системи вирівнювання за видатками, яка ніяк не стимулювала ОМС нарощувати доходи. Однак це мало і негативні наслідки: зараз індекси податкоспроможності громад до вирівнювання відрізняються в десятки разів, а після вирівнювання – у понад три рази. Це загалом не відповідає концепції згуртованості та солідарності, яка зараз домінує в країнах ЄС, де такі диспропорції між місцевими бюджетами після вирівнювання не перевищують 50%. Слід також відмітити недосконалість чинної формули вирівнювання, невідповідність джерел доходів, які включаються у формулу вирівнювання, неповноту включення всіх адміністративно-територіальних одиниць у систему вирівнювання.

Найголовнішою причиною таких дисбалансів є зарахування ПДФО за місцем реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності чи їхніх територіальних підрозділів. Окрім великих диспропорцій, така система створює також корупційні ризики, які особливо загострилися нині через появу значних сум ПДФО з військових.

Читайте також