Українські університети підготували перших фахівців із просторового планування в Україні

by [email protected]

У 2023 році університети випустили 1338 фахівців спеціальності «Геодезія та землеустрій», у програму підготовки яких вперше було включено методологію з розроблення комплексних планів просторового розвитку громад. Цю методологію підготувала Програма USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) на основі результатів проектів, реалізованих у Пісочинській та Роганській громадах Харківщини.

На початку року 16 університетів підписали спільну декларацію про впровадження передового досвіду просторового планування у вищій освіті для інженерів-землевпорядників. Більшість з них вже інтегрували отримані матеріали в навчальний процес випускників. У результаті 707 магістрів і 631 бакалавр денної та заочної форм навчання вже цього року пройшли відповідну підготовку.

Окрім того,  університети розробили курси підвищення кваліфікації з питань просторового планування територій для  фахівців органів місцевого самоврядування та землевпорядників. Перелік університетів, в яких можна пройти таке навчання – за посиланням https://rb.gy/874uo

В умовах війни просторове планування територій громад набуло ще більшої актуальності, адже воно є підґрунтям для створення комплексної програми відновлення країни. За даними дослідження Всеукраїнської асоціації громад, із  440 опитаних територіальних громад, понад 40% прийняли на сесіях рішення про розробку комплексних планів просторового розвитку, але лише 8% з них змогли самостійно розробити технічне завдання та зібрати усі необхідні дані про земельні ресурси. Активне залучення закладів вищої освіти допоможе громадам швидше розробити необхідну містобудівну та землевпорядну документацію.

Довідка: Просторове планування – це план розвитку територій громад, що має на меті прискорити економічний розвиток через покращення управління ресурсами, зокрема земельними. Комплексні плани просторового розвитку поєднують містобудівну документацію із земельною, враховують потреби та інтереси мешканців громад та інвесторів. На законодавчому рівні закріплено, що саме вони стануть основою для повоєнного відновлення територій.

© Всеукраїнська асоціація громад