ВАГ вітає прийняття закону про службу в органах місцевого самоврядування як важливого кроку на шляху децентралізації

by [email protected]

19 квітня відбулась презентація проекту Закону України №6504 «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Учасниками заходу стали представники Ради Європи, Верховної Ради, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Національного агентства з питань державної служби, профільні асоціації.

Основними новелами законопроекту є: розмежування статусу службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб; закріплення принципу політичної неупередженості та заборона службовцям суміщати службову діяльність із статусом депутата місцевої ради; відкриті конкурси на посади службовців місцевого самоврядування; кар’єрне просування службовців та новий підхід до формування кадрового резерву; встановлення нових умов оплати праці посадовим особам місцевого самоврядування.

Всеукраїнська асоціація громад брала активну участь в дискусіях та робочих групах щодо  підготовки остаточної редакції документу, тому в ухваленому Комітетом 10.04.23. законопроекті враховано низку концептуальних  положень, визначених асоціацією.

«Всеукраїнська асоціація громад підтримує прийняття законопроекту в його  остаточній редакції і вважає, що він відповідає вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування та уніфікує більшість правових норм, які регулюють службу в ОМС», – зазначив Іван Слободяник, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад.

Проте, ВАГ просить враховувати спроможність сільських та селищних громад в питанні кадрового ресурсу, адже  кадровий потенціал місцевих громад має  переваги перед сільськими. Зокрема, варто  спростити  вимоги до кандидата на зайняття посади службовця місцевого самоврядування , а також  розробити певні виключення щодо поєднання представницької функції та служби в ОМС за умови відсутності кадрів.

© Всеукраїнська асоціація громад