Нацплан з відновлення України має передбачати Фонд розвитку сільських територій, – ВАГ

by news

Відновлення України після війни має передбачати модернізацію і розвиток. Саме тому державі потрібна дієва політика сільського розвитку та окремий фінансовий інструмент її реалізації – Фонд розвитку сільських територій. Це не лише нагальні потреби України, це й частина євроінтеграційних викликів.  

Чому? 

Політика сільського розвитку для України є критично важливою з багатьох причин:

  • Україна завжди була і залишається переважно сільською країною (понад 30% населення живе у сільських населених пунктах) з глибокими історичними традиціями сільського укладу життя;
  • війна різко поглиблює всі чинні проблеми українського села: безробіття, бідність, знелюднення, а занепад сіл загрожує продовольчій безпеці як кожної громади окремо, так і держави в цілому
  • Україна розпочинає прискорену євроінтеграцію, а у ЄС є дієва політика сільського розвитку та відповідні фінансові інструменти (у т.ч. для держав-кандидатів), і до цього нам потрібно бути готовими.

Однак політики сільського розвитку в Україні наразі фактично немає. Відсутні стратегічні та планувальні документи. Бракує навіть розуміння пріоритетності, цілей та змісту цієї політики. І головне – немає фінансового інструменту. 

Що робити?

Рамковими стратегіями (Національна економічна стратегія до 2030 року та Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки) передбачено утворення Фонду розвитку сільських територій та запровадження цілісної державної політики у сфері сільського господарства та розвитку села. Однак приписи цих стратегій станом на зараз не реалізовані. Хоча у Верховній Раді ще рік тому було зареєстровано відповідний законопроект (№5584 від 28.05.2021).

Всеукраїнська асоціація громад вважає, що при формуванні Національного плану відновлення України не можна випустити з уваги потребу у створенні цього критично важливого фінансового інструменту.

✅ Саме тому ВАГ подала до робочої групи “Нова аграрна політика” пропозиції щодо утворення та налагодження діяльності Фонду розвитку сільських територій. Маємо сподівання, що до наших пропозицій дослухаються  і Фонд з’явиться вже у бюджеті 2023 року. Тоді ми зможемо нарешті перейти до реалізації системної державної політики з розвитку села. 

До чого тут євроінтеграція?

Сільський розвиток є важливою частиною Спільної сільськогосподарської політики ЄС на 2021-2027 роки, серед цілей якої – зміцнення соціальної, екологічної та економічної стійкості сільських територій, покращення соціально-економічної структури та зайнятість у сільській місцевості. 

До того ж, євроінтеграція  може відкрити для України доступ до інструменту підтримки країн-кандидатів IPA, складовою якого є IPARD III – інструмент підтримки країн-кандидатів щодо розвитку сільських територій та сталого сільськогосподарського сектора.

Серед напрямів підтримки: розробка стратегій місцевого розвитку та розбудова соціального капіталу громад (підхід ЛІДЕР), інвестиції в інфраструктуру сільських громад, диверсифікація зайнятості (продукти з високою доданою вартістю, бджільництво, ремесла, сільський туризм тощо), підвищення спроможності місцевої влади, агроекологічні та кліматичні заходи.

© Всеукраїнська асоціація громад