Головна Звернення Всеукраїнської асоціації громад до всіх зацікавлених у реформуванні України

Звернення Всеукраїнської асоціації громад до всіх зацікавлених у реформуванні України

by Ivan

Всеукраїнська асоціація громад – найчисельніша загальнонаціональна асоціація органів місцевого самоврядування. Нині Асоціація об’єднує понад 80% сільських та селищних рад, що представляють понад 10 млн. громадян – абсолютну більшість сільського населення України. Членами Асоціації за правонаступництвом є всі місцеві ради об’єднаних територіальних громад, до складу яких увійшли громади-члени Асоціації. Асоціація має свої регіональні відділення у всіх регіонах.

Всеукраїнська асоціація громад – це нова назва, новий формат і новий зміст Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, яка була заснована більш як вісьмома тисячами ОМС ще у 2009 році.

Асоціація була і залишається загальнонаціональним об’єднанням громад, для яких пріоритетом є сільський розвиток. Реформуючись, Асоціація розширила своє поле членства, запросивши до асоціювання усі громади з центрами у малих містах, селищах та селах, оскільки їх інтереси та проблеми практично однакові.

Асоціація прагне забезпечити максимально можливе врахування державою інтересів кожного села, селища, містечка у ході децентралізаційної реформи, маючи на меті утворення насправді спроможних громад і створення умов для їх сталого розвитку на благо людей, що живуть у громадах.

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ГРОМАД ЗВЕРТАЄТЬСЯ:

До центральної влади

Асоціація заявляє про свою підтримку дій нової української влади, спрямованих на продовження та успішне завершення децентралізаційної реформи. Асоціація готова бути партнером влади, яка реформує країну в інтересах громад і людей в громадах!

Асоціація закликає владу до повномасштабних консультацій з місцевим самоврядуванням на заключному етапі цієї ключової реформи і висловлює готовність брати активну участь в таких консультаціях як у центрі, так і в регіонах.

Асоціація виступає за:

 • справедливий формат об’єднання громад
 • справедливий розподіл публічних фінансів
 • справедливу земельну реформу
 • справедливу виборчу систему.

Асоціація буде й надалі послідовно відстоювати інтереси своїх членів, намагаючись активно впливаючи на державну політику насамперед у ключових для розвитку громад сферах:

 • територіальна реформа, місцеве самоврядування, децентралізація
 • сільський розвиток та розвиток аграрного сектора
 • земельна сфера.

Асоціація закликає до системної взаємодії:

 • Уряд України – через участь представників Асоціації у засіданнях Уряду, роботі урядових комітетів, надання висновків до проектів урядових актів, співпрацю з ключовими міністерствами. Асоціація ініціюватиме утворення спільного консультативного органу «Уряд – всеукраїнські асоціації ОМС».
 • Верховну Раду України – через участь представників Асоціації у роботі комітетів, парламентських слуханнях, надання висновків до законопроектів. Асоціація ініціюватиме вдосконалення процедур взаємодії ВРУ та комітетів з асоціаціями ОМС.

Асоціація виступає за створення нової – оптимальної і максимально дружньої до ОМС – системи нагляду за законністю діяльності органів місцевого самоврядування з боку держави.

Асоціація звертає увагу Уряду та Верховної Ради на необхідність поновлення бюджетної підтримки всеукраїнських асоціацій ОМС задля підвищення їх інституційної спроможності.

До регіональної влади

Асоціація закликає до тісної взаємодії обласні державні адміністрації та обласні ради, готова забезпечувати конструктивну участь представників Асоціації у робочих органах, насамперед:

 • з питань формування перспективних планів об’єднання громад
 • з розроблення та впровадження стратегій розвитку регіонів та планів їх реалізації
 • з підготовки та виконання обласних бюджетів
 • з відбору проектів на фінансування за рахунок коштів ДФРР та інших інструментів і програм державної підтримки регіонального та місцевого розвитку.

До асоціацій органів місцевого самоврядування

Асоціація закликає до більш тісної взаємодії та співпраці всеукраїнські асоціації – Асоціацію міст України і Українську асоціацію районних та обласних рад, спільно з якими ще у 2009 році ми утворили Національний Конгрес місцевого самоврядування.

Асоціація продовжуватиме докладати максимальних зусиль, щоби відновити повноцінну діяльність Конгресу і консолідувати в його рамках українське самоврядування на національному рівні – задля досягнення «єдиного голосу» в діалозі з державою.

Асоціація закликає до поглиблення співпраці та до інтеграції місцеві асоціації ОМС. Закон передбачає можливість колективного членства місцевих асоціацій у всеукраїнських – ми запрошуємо місцеві асоціації громад ставати нашими колективними членами, брати на себе роль регіональних або секторальних платформ чи навіть вливатися у нашу Асоціацію.

Ми переконані, що вже у найближчому майбутньому відбудеться остаточне об’єднання органів місцевого самоврядування громад в єдиній загальнонаціональній асоціації – це стане запорукою їх справжньої єдності як на рівні держави, так і у кожному регіоні.

До чинних та майбутніх партнерів

Асоціація пропонує партнерство усім інституціям, організаціям, проектам, експертам, діяльність яких спрямована на зміцнення громад та на місцевий розвиток, у першу чергу – на розвиток сільських територій.

Асоціація готова до співпраці з усіма міжнародними партнерами, які підтримують процеси децентралізації в Україні, і розраховує на підтримку з їхнього боку, адже інституційна підтримка асоціацій ОМС – невід’ємна складова підтримки децентралізаційної реформи.

Асоціація ініціює розширення міжнародного співробітництва – як з аналогічними асоціаціями ОМС інших країн, так і з зарубіжними та міжнародними інституціями. Асоціація готова впроваджувати європейські підходи до власної інституційної розбудови, реформуватися задля підвищення відкритості та демократичності управління.

Асоціація готова взаємодіяти, співпрацювати та об’єднуватися з усіма, кому небайдужа доля українських громад та України!

Асоціація готова діяти і змінюватися відповідно до вимог часу! Асоціація готова стати твердою опорою самоврядності у самодостатніх громадах!

Кінцева мета Всеукраїнської асоціації громад: сталий розвиток сільських територій через розбудову самоврядування у громадах

 

Затверджене Загальними зборами Всеукраїнської асоціації громад 28 листопада 2019 року

Завантажити звернення.