В Україні триває децентралізація, проведено перші вибори депутатів та голів територіальних громад на новій адміністративно – територіальній основі, відбувається трансформація всього спектру надання послуг для жителів громад.

Відповідно до Закону України від 05.12.20 р. №1081-ІХ внесено зміни до ст. 89 Бюджетного Кодексу України, яким передбачено здійснення видатків з бюджетів територіальних громад на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Виходячи з норм Закону України №1009 в частині організації надання первинної медичної допомоги можливі наступні  варіанти:

  1. Передача прав засновника ЦПМСД від районної ради колишнього району до однієї громади, з подальшим укладанням договорів про міжмуніципальне співробітництво територіальних громад в частині співфінансування ЦПМСД.
  2. Передача прав засновника ЦПМСД від районної ради до громад, які обслуговувались такою ЦПМСД, з подальшим укладанням договорів про міжмуніципальне співробітництво територіальних громад в частині управління ЦПМСД на підставі установчого договору.
  3. Створення в рамках реорганізації ЦПМСД власних ЦПМСД чи АПМСД в кожній територіальній громаді колишнього району, зі створенням окремої юридичної особи.

Перші два варіанти, виходячи з практики вже працюючих протягом 2016-2020 років добровільно створених об’єднаних територіальних громад, викликають проблеми, пов’язані з розділенням управлінських та фінансових функцій між кількома суб’єктами органів місцевого самоврядування часто супроводжується непорозуміннями та конфліктами на політичному, організаційному чи фінансовому грунті.

Третій варіант є найбільш життєздатним і не викликає обмежень, як з медичних та організаційних умов.

Тому Всеукраїнська асоціація громад рекомендує обрати саме цей варіант організації ПМД. Це дозволить оперативно вирішувати питання, а також зменшить видатки на утримання адміністративного апарату. Також ПДФО медичних працівників залишається в бюджеті громади.

Разом з тим відповідно до існуючих трактувань положень Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 року №503, відповідні процеси реорганізації можуть передбачати необхідність переукладання понад два десятки млн. Декларацій між пацієнтами та сімейними лікарями.

Необхідність переукладання Декларацій з сімейними лікарями може викликати соціальний вибух серед жителів територіальних громад України, які нещодавно вже зробили свій вибір сімейного лікаря та підписали Декларації. Необхідність переукладати Декларацію також не зрозуміла і для сімейних лікарів, які сумлінно надають послуги пацієнтам. Деякими політичними силами ця ситуація може бути використана для дискредитації як медичної так і реформи місцевого самоврядування. Особливо це небезпечно тепер, коли пандемія Covid-19 ще не подолана.

Декларація з сімейним лікарем є формою добровільної угоди двох конкретних осіб цивільного права, тому згадування в ній третіх осіб, а саме надавача ПМД, з якою сімейний лікар уклав договір є недоречною. Зміна надавача послуг не повинна автоматично анулювати укладені між лікарем та пацієнтом договір. Так само, як зміна назв органів місцевого самоврядування або зміна адміністративно-територіального устрою базового та субрегіонального рівнів не вимагає зараз переоформлення всім без винятку прав власності на нерухомість, або проходити процедуру перереєстрації місця прописки.

Виходячи з вищевикладеного, пропонуємо внести наступні зміни до «Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу», затвердженого Наказом МОЗ України від 19.03.2018 року №503:

  1. Виключити з наказу МОЗ №503 п.3). розділу IV «Припинення та тимчасове призупинення дії Декларації»
  2. Змінити форму Декларації, виключивши пункт 3, яким закріплюється структура – надавач ПМД,
  3. Встановити, що при зміні засновника надавача ПМД:

– Вважати всі укладені Декларації чинними після зміни форми Декларації, затвердженої наказом МОЗ від 19.03.2018 року №503.

– При наступному відвідуванні пацієнтом сімейного лікаря пропонувати переукласти Декларацію у зв'язку зі зміною форми.

© Всеукраїнська асоціація громад