Головна Новини Три складові фундаментального реформування Всеукраїнської асоціації громад: участь депутатів у керівних органах, пропорційне представництво сільських, селищних та міських громад, обов’язкова ротація виборних осіб

Три складові фундаментального реформування Всеукраїнської асоціації громад: участь депутатів у керівних органах, пропорційне представництво сільських, селищних та міських громад, обов’язкова ротація виборних осіб

by Ivan

Всеукраїнська асоціація громад розпочинає другий етап свого реформування – відповідну Концепцію затвердили Загальні збори уповноважених делегованих представників членів ВАГ, які відбулися у понеділок, 16 листопада 2020 року.

Глибоке реформування власної структури і внутрішніх процедур – це відповідь Асоціації на ті нові виклики, які постали перед місцевим самоврядуванням у результаті впровадження в Україні реформи територіального устрою і територіальної організації влади. 

Нагадаємо, що на першому етапі свого реформування у листопаді 2019 року Асоціація відкрила можливість членства для ОМС усіх типів громад –  тобто для міських, селищних та сільських рад. Адже у абсолютній більшості новоутворених громад, центрами яких є села, селища та малі міста, переважає сільське населення та сільська територія (незалежно від назви ОМС). А тому для всіх цих громад сільський розвиток є пріоритетом, а отже асоціація, що сфокусована на сільському розвитку, має тримати у полі зору всі ці громади. Через розширення поля членства було змінено і назву Асоціації – із «Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад» на нинішню.

Але це був лише перший крок, який дозволив привести у відповідність до реалій реформи територіального устрою поле членства і назву асоціації. Тепер настав час зробити другий, ще більш важливий і більш рішучий крок, який дозволить перетворити асоціацію у справжнє об’єднання органів місцевого самоврядування, зробити її ще більш демократичною та релевантною –  здатною максимально повно виражати та максимально ефективно відстоювати інтереси нового самоврядування нових українських громад.

Задля досягнення цієї мети буде впроваджено три фундаментальних організаційних зміни, які стосуються керівництва асоціації (голова та його заступники) і всіх органів управління (правління, ради регіональних відділень та ін.):

 • На паритетних із головами громад засадах (50/50) до їх складу увійдуть депутати
 • Сільські, селищні та міські громади будуть представлені у їх складі пропорційно
 • Буде запроваджена обов’язкова (!) їх ротація.

Чому асоціація йде на такі фундаментальні зміни?

 • Бо без представництва депутатського корпусу в органах управління будь-яка асоціація не може повноправно вважатися асоціацією органів місцевого самоврядування, оскільки у цьому разі вона є фактично асоціацією голів громад. На таку однобоку природу всіх українських асоціації ОМС постійно і, слід визнати, небезпідставно вказують нам влада, експерти, громадські лідери, називаючи нинішні асоціації «асоціаціями мерів».
 • Бо без пропорційного представництва усіх типів громад, що знаходяться в полі членства Асоціації (сільські, селищні та міські ради), неможливо досягти належної репрезентативності представлення Асоціацією їхніх інтересів.
 • Бо без обов’язкової ротації не може бути справжньої інклюзивності. Усі представники членів Асоціації мають мати однакові можливості для участі у справах Асоціації та реальну перспективу бути обраними до органів управління та керівництва. Для максимальної динаміки перебування на усіх виборних посадах буде обмежено одним строком.

Вже найближчим часом на підставі Концепції будуть розроблені зміни до Статуту та інших організаційних документів Асоціації. Ці документи будуть доведені до відома громад та обговорені на зборах регіональних відділень у всіх регіонах. А вже наступні Загальні збори ухвалять ці важливі зміни та оберуть новий склад керівництва і органів управління Всеукраїнської асоціації громад – вже на нових засадах та в новому форматі.

 

Виконавча дирекція
Всеукраїнської асоціації громад

 

Довідково:

Повний перелік змін, що впроваджуються (витяг із тексту Концепції):

 • До складу всіх органів управління Асоціації увійдуть на паритетних засадах голови громад та депутати місцевих рад, при цьому пропорційним буде представництво у органах управління усіх трьох типів ОМС: сільських, селищних та міських рад.
 • Ротація всіх керівних органів буде обов’язковою, і при цьому такою, що зберігатиме пропорційність представництва різних типів громад, а також голів громад та депутатів.
 • Правління Асоціації складатиметься на 50% із голів громад та на 50% із депутатів місцевих рад, обиратиметься на три роки і підлягатиме обов’язковій частковій (на одну третину) ротації кожен рік.
 • Керівництво Асоціації – голова та заступники голови – буде обиратися в складі шести осіб також на паритетних засадах: три голови громад і три депутати місцевих рад (по одному від міських, селищних та сільських громад).
 • Очолюватиме Асоціацію Голова, у якого буде Перший заступник та чотири заступники, що обиратимуться відповідно до означених вище квот.
 • Голова Асоціації обиратиметься на два роки і по завершенню цього строку підлягатиме обов’язковій ротації (не може бути обраним на наступний строк).
 • Якщо Голову Асоціації обрано з числа голів громад, то Першого заступника Голови має бути обрано з числа депутатів.
 • Якщо попередній Голова Асоціації був обраний з числа голів громад, то наступний обирається з числа депутатів, притому тих, що представляють інший тип ОМС, а наступний – з числа голів іншого типу ОМС (і так – впродовж шести циклів, поки на посаді Голови Асоціації не побуває почергово голова та депутат сільської, селищної та міської громади, а потім цей цикл повторюється заново)
 • Старости будуть брати участь у роботі Асоціації через власний дорадчий орган, у якому строком на два роки обиратимуться Голова та його заступник із обов’язковою почерговою ротацією.

 

Повний текст Концепції – за посиланням

Читайте також