Автор: Врублевський Олександр, експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад

Належне проведення виборчої кампанії кандидата у депутати чи на посаду сільського, селищного, міського голови потребує тих чи інших ресурсів, у т.ч. й фінансових. З метою встановлення відносно однакових «правил гри» у цій частині виборчої кампанії законодавець визначив цілу низку вимог, що стосуються її фінансової складової. Результати проведеного аналізу відповідних норм Виборчого кодексу дозволяють висвітлити зміст основних положень означеного питання, про що й піде мова у цій публікації.

 

1. Загальні положення

Розпочнемо з того, що кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови (далі – кандидат на місцевих виборах) для фінансування своєї виборчої кампанії, в т. ч. передвиборної агітації можуть утворити власний виборчий фонд.

Виборчий фонд кандидата на місцевих виборах може мати лише один поточний рахунок, на який надходитимуть кошти для фінансування відповідної виборчої кампанії. Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду є копія рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію відповідного кандидата або про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку організації партії.

Процедура відкриття і закриття рахунків виборчого фонду кандидата на місцевих виборах визначається Порядком відкриття і закриття рахунків виборчих фондів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.07.2020 р. № 102. Додатково див.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0102500-20#Text

Кандидат на місцевих виборах відкриває поточний рахунки виборчого фонду в банку за власним вибором у межах відповідного виборчого округу або на території відповідного села, селища, міста чи району. Це означає, що кандидат на місцевих виборах самостійно визначає в якому банку йому варто відкрити поточний рахунок. Як ми бачимо, законодавець розширив межі території аж до району, в якому кандидатом на місцевих виборах може бути обрано той чи інший банк.

Запам’ятайте! Кандидат на місцевих виборах має право відкрити лише один рахунок виборчого фонду і виключно в національній валюті.

Поруч з цим, користування поточним рахунком має й деякі інші особливості, зокрема:

● використання коштів виборчого фонду здійснюється виключно у безготівковій формі;

● банк за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду, відсотки не нараховує і не сплачує;

● послуги банку, пов’язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду, надаються на загальних підставах.

Варто знати! Банк не пізніше наступного робочого дня, що слідує за днем відкриття рахунка виборчого фонду повідомляє відповідну територіальну виборчу комісію про відкриття рахунка та його реквізити.

Чинна редакція Виборчого кодексу передбачає, що інформація про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити може оприлюднюватися у засобах масової інформації або мережі Інтернет за рахунок коштів виборчого фонду (частина 7 статті 213). Втім, кандидат на місцевих виборах інформацію про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити може розмістити в мережі Інтернет й на безоплатній основі, зокрема, на власних сторінках відповідних соціальних мереж чи інших безкоштовних Інтернет-ресурсів.

 

2. Порядок формування та витрачання виборчого фонду кандидата на місцевих виборах

Формування виборчого фонду кандидата на місцевих виборах, залежно від того, його було висунуто організацією партії чи шляхом самовисування, має дещо відмінні джерела потенційного наповнення. Так, виборчий фонд кандидата на місцевих виборах, висунутого організацією партії, формується за рахунок його власних коштів, добровільних внесків фізичних осіб, а також за рахунок коштів відповідної організації партії. У той же час, виборчий фонд кандидата у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутого шляхом самовисування, формується виключно за рахунок його власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб.

Необхідно пам’ятати! Власні кошти організації партії, кандидата на місцевих виборах, які перераховуються на рахунок відповідного виборчого фонду, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань.

Що стосується розміру добровільного внеску однієї фізичної особи до одного виборчого фонду, то такий розмір не може перевищувати десяти розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 50 тисяч гривень. Поруч з цим, Виборчий кодекс встановив й деякі інші обмеження стосовно добровільних внесків до виборчого фонду. Зокрема, забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду:

іноземцям та особам без громадянства;

анонімним жертводавцям (без зазначення у платіжному документі прізвища, власного імені (усі власних імен) та по батькові (за наявності), дати народження та адреси місця проживання громадянина);

юридичним особам, їх філіям і представництвам.

Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду приймається банком або відділенням зв’язку за умови подання громадянином документа, який підтверджує його особу та громадянство. Вичерпний перелік документів, пред’явлення одного з яких може прийматися добровільний внесок громадянина України банком або відділенням зв’язку до виборчого фонду кандидата на місцевих виборах містить частина 1 статті 8 Виборчого кодексу.

У разі надходження від фізичної особи добровільного внеску, що перевищує максимально допустимий його розмір, сума, на яку такий внесок перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником відповідного рахунку виборчого фонду, повертається банком, в якому відкрито рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок коштів добровільного внеску, а в разі неможливості повернення зараховується до відповідного місцевого бюджету.

Добровільні внески, що надійшли до виборчого фонду пізніше, останньої п’ятниці перед днем голосування (днем повторного голосування), теж перераховуються установою банку до відповідного місцевого бюджету.

Витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду кандидата на місцевих виборах припиняється о 18 годині середи після дня голосування. Витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду після 18 години останнього дня перед днем голосування може здійснюватися виключно у разі, якщо рахунки на оплату товарів, робіт і послуг були виставлені до зазначеного часу.

Увага! Рахунок виборчого фонду закривається банком на шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів.

 

3. Права та обов’язки розпорядника виборчого фонду кандидата на місцевих виборах

Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови може бути розпорядником поточного рахунку власного виборчого фонду або призначити не більше одного розпорядника поточного рахунку власного виборчого фонду з числа своїх довірених осіб.

Зверніть увагу! У разі, якщо кандидат на місцевих виборах не призначить розпорядника коштів свого виборчого фонду, тоді такому кандидату доведеться самостійно вчиняти низку дій, визначених Виборчим кодексом для розпорядника коштів виборчого фонду.

Поруч з цим, необхідно буде звернути увагу ще на одну обставину. Виборчий кодекс на розпорядника коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата на місцевих виборах не покладає таких обов’язків як це має місце стосовно розпорядників коштів виборчого фонду організації партії (ведення обліку надходжень, розподіл коштів виборчого фонду). Втім для розпорядника виборчого фонду кандидата на місцевих виборах такі ж дії приміром, могли б сприяти не лише забезпеченню додержання фінансової дисципліни та цільового використання коштів виборчого фонду, як це визначено абзацом другим частини 2 статті 214 Виборчого кодексу, але й належній підготовці відповідних фінансових звітів.

Розпорядник рахунку виборчого фонду кандидата на місцевих виборах зобов’язаний:

● відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до положень Виборчого кодексу не має права робити такий внесок;

● своєчасно подавати до відповідної територіальної виборчої комісії фінансові звіти, види та строки подачі яких визначено Виборчим кодексом.

Що стосується фінансових звітів, то розпорядник виборчого фонду кандидата на місцевих виборах зобов’язаний подати до відповідної територіальної виборчої комісії щонайменше два фінансових звіти:

проміжний – подається не пізніш як за п’ять днів до дня голосування за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування, а у разі призначення відповідною територіальною виборчою комісією повторного голосування за період з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, до сьомого дня перед днем повторного голосування.

остаточний – подається не пізніш як на сьомий день після дня голосування.

У проміжних та остаточних фінансових звітах в обов’язковому порядку відображається інформація про всі надходження на рахунок виборчого фонду, здійснені витрати та залишки коштів на відповідному рахунку, у тому числі інформація про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду, його розмір, особу, яка здійснила внесок на відповідний рахунок виборчого фонду (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові), назву організації партії (у разі здійснення внеску організацією партії), призначення, дату здійснення і суму кожного платежу з рахунку виборчого фонду, повну назву отримувача кожного платежу.

Важливо! Вибірковий контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчого фонду здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією та банком, в якому відкрито рахунок виборчого фонду.

Форма проміжного та остаточного фінансових звітів встановлюється Центральною виборчою комісією.

Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду має право:

● звертатися в банк, в якому відкрито відповідний рахунок для отримання відомостей про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду, рух коштів, а також сум їх залишку;

● відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до банку, в якому відкрито рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок коштів добровільного внеску, а в разі неможливості повернення зараховується до відповідного місцевого бюджету.

І наостанок. Пам’ятайте, що у разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів, вибуття кандидата з балотування залишки коштів їхніх власних виборчих фондів за рішенням територіальної виборчої комісії перераховуються до відповідного місцевого бюджету.

Що стосується результатів аналізу фінансових звітів, здійснення якого Виборчий кодекс покладає на відповідну територіальну виборчу комісію, то у разі виявлення в ході аналізу отриманих звітів ознак порушення вимог законодавства територіальна виборча комісія зобов’язана у п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак письмово повідомити про це компетентні органи для притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства до передбаченої законом відповідальності.

 

© Всеукраїнська асоціація громад