Діяльність військово-цивільних адміністрацій у післявоєнний період: позиція ВАГ

by [email protected]

Відновлення деокупованих територій — фактично, повернення України на свою міжнародно визнану територію насамперед у правовому, адміністративному, соціальному та іншому аспектах. Механізм, умови і підстави відновлення місцевого самоврядування на звільнених територіях, законодавче забезпечення цього процесу; правовий статус військових та військово-цивільних адміністрацій – ці та інші питання обговорили сьогодні на майданчику підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування під час консультацій на тему «Відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях. Правове регулювання діяльності військових та військово-цивільних адміністрацій у післявоєнний період».

За словами Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк основним завданням Комітету є посилення спроможності громад, що можливе через чітке розмежування повноважень, коштів та відповідальності, а також через забезпечення чіткого виконання діючого законодавства по всій території України.

«На деокупованих територіях і територіях, де ведуться бойові дії, кожне рішення влади, кожна дія керівника адміністрації повинна мати  чітке правове підґрунтя, найнижчий рівень дискреції, конкретне розуміння правових гарантій», – зазначила Олена Шуляк.

ВАГ вважає, що післявоєнний період життєдіяльності громад має будуватися на загальному принципі – відновлення спроможного місцевого самоврядування. Військово-цивільні адміністрації мають утворюватися як тимчасовий орган державного управління тільки на тих територіях, де відновлення самоврядування не є можливим через ризик військової небезпеки для життя громадян.

Для реалізації зазначеного підходу, вже зараз необхідно здійснити наступні державно-управлінські кроки: 

По-перше, для відновлення місцевого самоврядування у післявоєнний період без запровадження діяльності військово-цивільних адміністрацій на території територіальних громад необхідно саме зараз провести законодавче визначення та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій. Такий правовий механізм дозволить забезпечити належне та ефективне функціонування органів місцевого самоврядування паралельно з військовою адміністрацією в період дії воєнного стану, із збереженням місцевого самоврядування як інституту публічної влади та осередку життєдіяльності громад. Для цього, маємо змінити законодавчу модель державного управління в період дії  воєнного стану, що передбачена Законом України «Про правовий режим воєнного стану».

По-друге, переглянути та скоригувати чинний Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» з метою його актуалізації для використання у післявоєнний період, закладання чітких законодавчих критеріїв для утворення та функціонування військово-цивільних адміністрацій в місцях де відновлення місцевого самоврядування  є неможливим.

Зазначені законодавчі кроки мають забезпечити безпеку та ефективне врядування на відповідній території громади.

© Всеукраїнська асоціація громад