Головна Новини Аналіз інформаційного запиту ВАГ щодо просторового планування в громадах

Аналіз інформаційного запиту ВАГ щодо просторового планування в громадах

by [email protected]

В січні 2023 року «Всеукраїнська асоціація громад» надіслала своїм членам запит щодо розвитку в них просторового планування, необхідності та можливості його співфінансування. На запит надали відповідь 440 громад, що складає близько 30% всіх громад України (1469).
Серед ще 440 громад майже всі використовують модель управління місцевими землями, розроблену за підтримки Уряду США, а саме:

 • 422 громади повністю або частково зареєстрували право комунальні власності на землі громад;
 • 317 громад проводять або завершили інвентаризацію земель;
 • 295 громад оприлюднили інформацію про землі громади частково або повністю;
 • 180 громад повідомили про прийняте рішення про розробку комплексного плану просторового розвитку територій (КППРТ);
 • 155 громад розпочали збір вихідних даних для розробки КППРТ;
 • 88 громад створили робочу групу з фахівців громади, представників бізнесу та громадськості;
 • 37 громади працюють над завданням на розробку КППРТ;

Це свідчить про те, що незважаючи на воєнний стан, громади мотивовані управляти земельними ресурсами і користуються новими повноваженнями, які надали їм закони з пакету земельної реформи, прийнятого Парламентом.

Висновки, які зробили з отриманих даних:

 • 402 громади з 440 повідомили про потребу в актуалізації картографічної основи, з яких лише 29 громад мають картографічну основу, виготовлену протягом останніх 10 років та лише 2 громади повідомили, що картографічна основа зараз розробляється. Більшість громад вважає, що вартість оновленої картографічної основи складе від 1 до 5 млн. грн. і вище, проте, в основному, готова співфінансувати актуалізацію картографічної основи у розмірі до 1 млн грн, лише 18 громад повідомили про можливість співфінансування понад 1 млн грн. Це свідчить, що потреба в оновленні картографічної основи зараз перевищує фінансові можливості громад, і без додаткового фінансування картографічна основа більшості громад зараз не може бути виготовлена;
 • 180 громад (40%, що пройшли анкетування) зазначили, що рішення про розробку комплексних планів просторового розвитку територій громад (КППРТ) прийнято. Половина з них створили робочі групи з фахівців громади, представників бізнесу та громадськості. Сформоване завдання на розробку КППРТ вже мають 37 громад , тобто п’ята частина з них. Решта громад вказали на потребу в експертній допомозі щодо розробки завдання. Це свідчить про високу потребу в підтримці громад, зокрема в розробці інструментів автоматизованого формування завдання на розробку КППТР;
 • 155 громад (35%, що пройшли анкетування) розпочали збір вихідних даних, з них 17 завершили цей процес. Згідно з інформацією, всі інші громади потребують експертної підтримки щодо організації збору вихідних даних, що може бути задоволено через проведення вебінарів та тренінгів;
 • З 440 громад 42 громади (10%) повідомили, що розробили Концепцію інтегрованого розвитку території громади або Програму комплексного відновлення території громади, які також є вихідними даними для розробки КППРГ;
 • 295 громад (67%), тобто дві третини загальної кількості анкетованих громад вказали орієнтовну вартість розробки комплексного плану на суму більшу за 1 млн. грн. Лише половина громад готова співфінансувати таку розробку, а можливість співфінансування сумою понад 1 млн грн лише має лише третина (15% від загальної кількості анкетованих громад). 295 громад (67%) з 440 анкетованих мають оприлюднені данні про землі громади. Отже, розробка комплексного плану для громад потребує додаткової фінансової підтримки з боку держави й донорів;
 • майже всі громади вказали, що провели чи проводять реєстрацію права комунальної власності на землю. Приблизно половина з них розпочинали виділення землі для насадження лісів, рекреаційних об’єктів, лісосмуг тощо, а також виділення об’єктів культурної спадщини з охоронними зонами. Це свідчить, що громади здійснюють просторове планування і є висока потреба в розробці комплексних планів для збалансованого розвитку громад;
 • Потреба громад в фахівцях з питань землеустрою та містобудування і їх технічне забезпечення залишається актуальною. Майже всі громади мають фахівців, але лише 25% з них мають персональні комп’ютери та менше 10% мають фахівців, які працюють з ГІС.

Загальний висновок: Щонайменше 25% громад від їх загальної кількості в Україні опанували інструменти просторового планування згідно розробленої методології управління землями і впроваджує прийняті Парламентом закони щодо земельної реформи. Потреба в оновленні картографічної основи та розробці комплексних планів просторового розвитку територій громад є надзвичайно високою для зниження корупційних ризиків в земельній та містобудівній сферах та відновленні громад від наслідків війни. Проте значна кількість громад потребує експертної підтримки та додаткового фінансування.
Первинна обробка даних наведена в таблиці нижче:

Читайте також