Головна Звернення Всеукраїнської асоціації громад щодо невідкладного ухвалення законопроекту «Про внесення змін до земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель» (реєстраційний № 2280)

Звернення Всеукраїнської асоціації громад щодо невідкладного ухвалення законопроекту «Про внесення змін до земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель» (реєстраційний № 2280)

by Ivan

Землю – громадам!

Звернення Всеукраїнської асоціації громад

щодо невідкладного ухвалення законопроекту «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель» (реєстраційний № 2280)

 

Українське суспільство рухається назустріч практичному впровадженню земельної реформи та реформи децентралізації. Повноваження щодо управління всіма землями громад мають перейти до рад ОТГ, що покликані представляти інтереси всієї громади, що охоплює як територію населених пунктів, так і землі поза ними.

Значною перешкодою для ефективного управління просторовим розвитком громад залишається успадкована Україною із радянських часів система планування, що передбачає паралельне розроблення містобудівної та землевпорядної документації, висока вартість виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт на територію громади, широке використання «паперових» технологій при підготовці вихідної інформації для просторового планування, недосконалість нормативного забезпечення, а також відсутність належної публічності містобудівної та землевпорядної документації, а також відомостей земельного та інших галузевих та відомчих кадастрів.

З метою реалізації  прогресивних перетворень щодо управління територіями громад у Верховній Раді України готується до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель» (реєстраційний № 2280). З його прийняттям ОТГ отримають такий потужний інструмент управління, як комплексний план просторового розвитку території громади, що прийде на заміну цілого ряду застарілої та коштовної містобудівної та землевпорядної документації, документації із охорони навколишнього природного середовища та охорони культурної спадщини.

По-перше, завдяки такому публічному комплексному плану, який затверджуватиме рада ОТГ, громада зможе планувати використання всіх земель у межах своєї території і кожний представник громади чи бізнесу може взяти в цьому участь. По-друге, завдяки комплексному плану рада ОТГ визначатиме допустиме цільове призначення земель у межах її території, що дозволить відмовитися від корупційної системи присвоєння цільового призначення кожній земельній ділянці. А по-третє, громада здійснюватиме просторове планування в публічний спосіб за допомогою сучасних ГІС-технологій та геопорталів у відповідності до нещодавно прийнятого Закону України «Про Національну інфраструктуру геопросторових даних».

Отже, з запровадженням комплексних планів просторового розвитку громади ОТГ стануть справжніми господарями на своїй території. Саме тому Всеукраїнська асоціація громад закликає Президента України та Верховну Раду України зробити ще один важливий крок і підтримати якомога скоріше прийняття у другому читанні і в цілому як Закону законопроекту «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель» (реєстраційний № 2280).