Автор: Олександр Врублевський, експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад

5 вересня ц.р. в Україні офіційно стартував виборчий процес місцевих виборів. Одним із його етапів є висування та реєстрація кандидатів. До умов та порядку реєстрації кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради чинний Виборчий кодекс України (далі – Виборчий кодекс) пред’являє цілу низку вимог. Їх дотримання забезпечує кандидату в депутати успішне проходження процедури реєстрації та допущення до наступного етапу виборчого процесу. Незважаючи на те, що умови та порядок реєстрації кандидатів у депутати в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч осіб визначаються різними приписами Виборчого кодексу (статті 223, 228), розглянемо їх як дві взаємодоповнюючі складові реєстрації кандидатів у депутати. Про це і піде мова у цій публікації.

Кожний, хто зацікавлений балотуватися у депутати сільської, селищної, міської ради для того, щоб бути зареєстрованим кандидатом у депутати має пройти певну процедуру. Вона передбачає подачу необхідного пакету документів до відповідної виборчої комісії та вчинення деяких інших дій упродовж строку, визначеного чинною редакцією Виборчого кодексу.

Враховуючи ту обставину, що в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч осіб, на мій погляд, очікується більше кандидатів у депутати висунутих шляхом самовисування, аніж організаціями партій, то у цій статті мова йтиме переважно про умови та порядок реєстрації кандидатів-самовисуванців. Що стосується тих чи інших особливостей реєстрації кандидатів, висунутих організаціями партій, то вони розглядатимуться по мірі необхідності.

Запам’ятайте! Подання документів до виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за тридцять днів до дня голосування. Це означає, що останнім днем подання документів є 24 вересня ц.р.

Для реєстрації кандидатом у депутати необхідно подати до сільської, селищної, міської виборчої комісії такі документи:

  • документ про внесення грошової застави;
  • автобіографію на паперовому носії та в електронному вигляді
  • по одній фотографії кандидата у депутати розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;
  • копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки кожного кандидата у депутати;
  • особисто підписану заяву про самовисування кандидатом у депутати із згодою на оприлюднення біографічних відомостей та на обробку персональних даних у зв’язку з участю у виборах до сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч).

За кандидатів у депутати, висунутих організацією партії у багатомандатному виборчому окрузі окрім вказаних вище, подаються ще й такі документи:

  • заява про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником організації партії та скріпленої печаткою організації партії, а в разі її відсутності – печаткою організації партії вищого рівня або печаткою партії;
  • рішення конференції, зборів організації партії про висування кандидатів у депутати від організації партії та затвердженого переліку кандидатів у депутати відповідної ради, який додається до такого рішення і є його невід’ємною частиною, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, на паперових носіях, який обов’язково повинен містити відомості, зазначені у частині десятій статті 220 Виборчого кодексу, підписаних керівником організації партії і скріплених печаткою організації партії, а в разі її відсутності – печаткою організації партії вищого рівня або печаткою партії, та в електронному вигляді;
  • заява особи, включеної до переліку кандидатів у депутати відповідної ради від організації партії про згоду балотуватися кандидатами у депутати від цієї організації партії (в тому числі у відповідному багатомандатному виборчому окрузі), які повинні також містити згоду на оприлюднення біографічних відомостей та на обробку персональних даних кандидата у депутати, а також зобов’язання в разі обрання скласти інший представницький мандат (у разі відсутності мандата – зазначити про його відсутність).

Необхідно знати! Автобіографія кандидата в депутати обов’язково повинна містити: прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), всі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни (якщо особа протягом останніх п’яти років до дня висування кандидатом у депутати змінювала прізвище та/або власне ім’я (одне з власних імен чи всі власні імена), та/або по батькові), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, адресу місця проживання, наявність чи відсутність представницького мандата, контактний номер телефону, відомості про наявність чи відсутність судимості, дату складання автобіографії та підпис кандидата у депутати (складається у друкованому вигляді).

У разі виявлення територіальною виборчою комісією розбіжностей між переліком кандидатів до відповідної ради від організації партії, наданим на паперових носіях та в електронному вигляді, перевагу має документ на паперових носіях.

Подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих організацією партії в багатомандатних округах, здійснюється представником організації партії, уповноваженим на це довіреністю від організації партії. Поруч з цим, реєстрація кандидатів від партій має й інші особливості. Зокрема, особа, включена організацією партії до переліку кандидатів у депутати відповідної ради, яка на день подання заяви організації партії про реєстрацію кандидатів у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) до територіальної виборчої комісії не подала заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї організації партії, вважається виключеною із переліку кандидатів у депутати відповідної ради з дня подання заяви організацією партії.

Зверніть увагу! Заява такої особи про згоду балотуватися, яку було подано після подання організацією партії заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, не приймається.

Кандидату у депутати, який подав документи про самовисування, перелік яких передбачено частиною першою статті 223 Виборчого кодексу, територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, а також переліку прийнятих документів. Таку ж довідку має бути видано й представнику організації партії, який подав відповідні документи на підставі довіреності за кандидатів у депутати, висунутих організацією партії у багатомандатних виборчих округах.

Варто пам’ятати! Якщо документи передбачені частиною першою статті 223 Виборчого кодексу були подані для реєстрації відповідних кандидатів у депутати пізніше, аніж за тридцять днів до дня голосування, територіальна виборча комісія не розглядає відповідні документи. Про це повідомляється суб’єкт звернення листом за підписом голови комісії або за його дорученням – члена територіальної виборчої комісії.

Відповідальність за достовірність та точність відомостей зазначених в автобіографії, поданій до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, несуть особи, висунуті кандидатами у депутати.

Територіальна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.

Відомості про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах в алфавітному порядку (за прізвищем), із зазначенням номера багатомандатного виборчого округу, в якому висувається кандидат, суб’єкта висування, прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про громадянство, освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання кожного кандидата в депутати не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування оприлюднюються територіальною виборчою комісією у визначений нею спосіб.

У разі реєстрації в багатомандатному виборчому окрузі кандидата в депутати, висунутого організацією партії, або кандидата в депутати, висунутого шляхом самовисування, відповідна територіальна виборча комісія у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію видає представнику організації партії або відповідному кандидату в депутати посвідчення кандидата в депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в триденний строк з дня його прийняття розміщується відповідною територіальною виборчою комісією на її офіційному веб-сайті (за наявності), веб-сайті відповідної місцевої ради або в інший визначений нею спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії.

І наостанок поговоримо про грошову заставу, порядок внесення якої унормовано статтею 225 Виборчого кодексу. Так, кандидат у депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради, який висувається шляхом самовисування у багатомандатному виборчому окрузі, після початку виборчого процесу та до подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у депутати вносить одним платежем у безготівковій формі на спеціальний рахунок виборчої комісії грошову заставу з розрахунку двадцять відсотків мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленому на день початку виборчого процесу.

У такому ж розмірі одним платежем у безготівковій формі вноситься застава за кожного кандидата й організацією партії, яка висунула кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради, або організацією відповідної партії вищого рівня у багатомандатному виборчому окрузі після початку виборчого процесу та до подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати.

Запам’ятайте! Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день після початку виборчого процесу на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на день початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів визначає розмір грошової застави для кожного єдиного сільського, селищного, районного в місті, міського, районного, обласного виборчого округу, невідкладно оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та інформує про це відповідні територіальні виборчі комісії.

Реквізити рахунку для внесення грошової застави не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу розміщуються відповідною територіальною виборчою комісією на її офіційному веб-сайті (за наявності) та/або на стенді офіційних матеріалів такої комісії, а також передаються до Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному веб-сайті.

© Всеукраїнська асоціація громад