Головна Про місце та роль офіційних спостерігачів у виборчому процесі місцевих виборів

Про місце та роль офіційних спостерігачів у виборчому процесі місцевих виборів

by Ivan

Проведення сучасних демократичних виборів передбачає участь в них цілої низки суб’єктів, кожен з яких в контексті свого правового статусу відіграє ту чи іншу роль у виборчому процесі в цілому чи в окремій його частині. До таких суб’єктів належать й офіційні спостерігачі, про яких і піде мова у цій публікації.

Чинна редакція Виборчого кодексу визначила коло суб’єктів, від яких у виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі. Зокрема, такими суб’єктами є:

● кандидати;

● партії (організації партій);

● громадські організації;

● іноземні держави;

● міжнародні організації.

Зверніть увагу! Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій хоча й можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу в Україні, втім, вони не є суб’єктами виборчого процесу (частина 1 статті 58 Виборчого кодексу).

Надалі у цій публікації розглядатимуться питання щодо участі у виборчому процесі виключно офіційних спостерігачів від кандидатів та організацій партій як суб’єктів виборчого процесу місцевих виборів.

У виборчому процесі місцевих виборів можуть брати участь офіційні спостерігачі від організацій партій, які висунули виборчі списки, кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Поруч з цим, Виборчий кодекс визначив, хто може бути офіційним спостерігачем, а хто не може ним бути. Зокрема, офіційним спостерігачем від організації партії, кандидата, громадської організації на місцевих виборах може бути громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Втім, існує й перелік осіб, які з огляду на наявний в них статус не можуть бути офіційними спостерігачами. До їх числа Виборчий кодекс (частина 3 статті 58) відносить:

осіб, які є громадянами (підданими) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

осіб, пропозиції стосовно яких ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

членів виборчої комісії;

посадових або службових осіб органу виконавчої влади, органів прокуратури або суду, правоохоронних органів, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування;

військовослужбовців, поліцейських, співробітників Служби безпеки України, осіб рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

осіб, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

осіб, які мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, що не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Офіційний спостерігач від кандидата, організації партії реєструється виборчою комісією за поданням кандидата, представника організації партії у виборчій комісії чи уповноваженої особи організації партії у єдиному багатомандатному або відповідному територіальному виборчому окрузі. У такому поданні має бути зазначено:

● прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) довіреної особи;

● відповідний виборчий округ;

● число, місяць і рік народження;

● громадянство;

● місце роботи (заняття), займану посаду;

● адресу для листування, номер контактного телефону;

● відомості про відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, що не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

До подання додається заява про згоду таких осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної організації партії, кандидата, копія паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) запропонованої особи.

Запам’ятайте! Подання про реєстрацію офіційного спостерігача за підписом кандидата, представника організації партії у територіальній виборчій комісії або уповноваженої особи організації партії вноситься на паперовому носії та в електронному вигляді до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за п’ять днів до дня голосування.

Не пізніше ніж на третій день після внесення подання виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів у відповідному виборчому окрузі, забезпечує виготовлення та видачу відповідних посвідчень за формою, встановленою Центральною виборчою комісією (далі – ЦВК) .

Важливо! Форми посвідчень суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів затверджено постановою ЦВК від 24.07.2020 р. № 142.

За наявності певних обставин виборча комісія відмовляє у реєстрації офіційного спостерігача. Зокрема, підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише недотримання вимог, встановлених частинами першою- четвертою статті 239 та частиною третьою статті 58 Виборчого кодексу. Це означає, що у реєстрації офіційного спостерігача виборча комісія відмовляє, якщо:

для реєстрації офіційним спостерігачем було подано громадянина України, який не має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України;

подання про реєстрацію офіційного спостерігача було внесено особою, яка за змістом частини 2 статті 239 Виборчого кодексу не має права вносити відповідне подання;

у поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів не зазначено усі обов’язкові відомості чи відсутній хоча б один з документів, які мають бути додані до відповідного подання;

у поданні про реєстрацію офіційного спостерігача відсутній підпис кандидата, представника організації партії у територіальній виборчій комісії або уповноваженої особи організації партії;

подання про реєстрацію офіційного спостерігача було внесено до відповідної територіальної виборчої комісії пізніше як за п’ять днів до дня голосування;

для реєстрації офіційним спостерігачем було подано особу, яка відповідно до переліку осіб, визначеного частиною 3 статті 58 Виборчого кодексу не може бути офіційним спостерігачем.

Необхідно знати! Перелік підстав для відмови у реєстрації офіційного спостерігача є вичерпним і поширювальному тлумаченню не підлягає.

Це означає, що будь-які інші обставини, окрім тих, що визначені частиною 6 статті 239 Виборчого кодексу, не можуть слугувати підставами для відмови у реєстрації офіційного спостерігача.

Виборчий кодекс передбачає для кожного суб’єкта виборчого процесу чітко визначене коло прав та обов’язків. Не є виключенням з цього правила й офіційні спостерігачі. Так, кожен офіційний спостерігач від організації партії, кандидата має право:

● бути присутнім з дотриманням вимог Виборчого кодексу на засіданнях територіальної та дільничних виборчих комісій відповідного виборчого округу;

● бути присутнім на зустрічах кандидатів, представників, уповноважених осіб організацій партій з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах;

● перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановлення підсумків голосування, не перешкоджаючи членам виборчої комісії фізично;

● здійснювати фото-, відеозйомку та аудіозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування виборців;

● бути присутнім під час голосування виборців за місцем їх перебування;

● звертатися у порядку, встановленому Виборчим кодексом, із заявою чи скаргою до виборчих комісій у межах відповідного виборчого округу щодо усунення виявлених порушень;

● скласти акт про виявлення порушення Виборчого кодексу, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт такого порушення, із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;

● вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

● отримувати копії протоколів та інших документів у випадках, передбачених Виборчим кодексом;

● звертатися до відповідної виборчої комісії у будь-який час із заявою про складення своїх повноважень;

● реалізовувати інші права, передбачені Виборчим кодексом для офіційних спостерігачів.

Поруч з правами Виборчий кодекс (частина 8 статті 239) визначив й перелік дій, які офіційний спостерігач від організації партії, кандидата не вправі вчиняти. Іншими словами, це означає, що офіційним спостерігачам забороняється:

втручатися в роботу виборчої комісії, вчиняти дії, що порушують хід виборчого процесу або перешкоджають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) виборчий бюлетень;

бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування або в інший спосіб порушувати таємницю голосування.

Таким чином, повноваження офіційного спостерігача можуть бути припинені достроково як за заявою самого офіційного спостерігача, так і тих суб’єктів, за поданням яких його було зареєстровано офіційним спостерігачем. Наприклад, кандидат, представник організації партії у виборчій комісії, уповноважена особа організації партії у відповідному виборчому окрузі мають право відкликати офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи (частина 10 статті 239 Виборчого кодексу).

Зверніть увагу! У разі скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до єдиного виборчого списку організації партії, кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови повноваження відповідних офіційних спостерігачів від такої організації партії, такого кандидата вважаються припиненими після закінчення строку оскарження відповідного рішення про скасування реєстрації або, у разі оскарження – з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Під час здійснення своїх повноважень офіційний спостерігач має утримуватися від заборонених видів поведінки, а у разі їх вчинення – понести передбачену чинним законодавством відповідальність. Наприклад, у разі порушення вимог, передбачених частиною 8 статті 239 Виборчого кодексу, відповідна виборча комісія робить офіційному спостерігачу попередження, а у разі повторного або грубого порушення вимог вказаної норми, виборча комісія може позбавити офіційного спостерігача права бути присутнім на засіданні комісії.

Що стосується ролі офіційних спостерігачів, яку їм відводить Виборчий кодекс, то її зміст передусім полягає у здійсненні громадського нагляду за перебігом виборчого процесу місцевих виборів, порядком встановлення результатів голосування та іншими значимими моментами виборчого процесу на предмет їх відповідності приписам чинного виборчого законодавства.

Варто пам’ятати! На відміну від кількості довірених осіб, яких кандидат на місцевих виборах може мати від двох до п’яти осіб, кількість офіційних спостерігачів від кандидата на місцевих виборах чинним Виборчим кодексом не обмежується.

Це означає, що відповідний кандидат може на власний розсуд визначати необхідну йому кількість офіційних спостерігачів або ж проводити свою виборчу кампанію без їх участі. Втім, потрібно не забувати, що для реєстрації тих чи інших осіб офіційними спостерігачами, обов’язковою є їх письмова заява про згоду бути офіційним спостерігачем.

Підсумовуючи сказане, можна зробити деякі висновки та припущення. Вважаю, що належному здійсненню офіційним спостерігачем своїх повноважень певною мірою може сприяти й такий чинник як ступінь правового врегулювання тих чи інших процедурних питань, зокрема, порядку відносин офіційного спостерігача з іншими суб’єктами виборчого процесу, передусім виборчою комісією.

Проведений аналіз відповідних приписів Виборчого кодексу дозволяє зробити висновок про те, що низка процедурних питань, пов’язаних із реєстрацією офіційних спостерігачів мають бути більш унормованими. Перш за все, це стосується порядку прийняття виборчою комісією рішення у разі відмови в реєстрації офіційного спостерігача, а також строку, упродовж якого виборча комісія повинна повідомити відповідного суб’єкта подання про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів, джерел і порядку оплати їх праці та інших дотичних питань.

Як би там не було, але надання свого часу Верховною радою пріоритету законодавству про легалізацію грального бізнесу, помножений на її турборежим, на мою думку, все ж таки позначилося на якості багатьох внесених змін до Виборчого кодексу. Сподіватимемося, що його чинна редакція не є остаточною і практика застосування його положень, принаймні в частині місцевих виборів вже найближчим часом спонукатиме наших народних обранців до внесення необхідних коректив.

 

Автор: Врублевський Олександр

експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад