Головна Порядок присвоєння рангів старостам

Порядок присвоєння рангів старостам

by Ivan

Автор: Врублевський Олександр, експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад

 

Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування має значення при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування та під час її проходження, оскільки присвоєння того чи іншого рангу виступає не лише моральним стимулом, але й разом зі стажем роботи враховується при обчисленні розміру оплати праці. Згідно з останніми змінами до самоврядного закону старости перестали бути виборними, а процедура призначення їх на посади має здійснюватися через затвердження радою громади за пропозицією відповідного голови громади.

У зв’язку із численними зверненнями користувачів сайту та практичною значимістю цього питання при затвердженні на посадах старост осіб, зокрема, які раніше не служили в органах місцевого самоврядування, було підготовлено цю публікацію, у якій висвітлюються порядок присвоєння рангів як старостам, так і посадовим особам місцевого самоврядування в цілому.

Порядок присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування регулюються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» №2493-III від 07.06.2001 р., з останніми змінами, внесеними Законом № 805-IХ від 16.07.2020 р. (далі – Закон №2493-III).

Посади в органах місцевого самоврядування (далі – ОМС) є трьох видів (стаття 3 Закон №2493-III), а саме: 

● виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах;

● виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;

● посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. 

При прийнятті на службу в ОМС присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад. В Україні встановлено сім категорій посад, кожна з яких містить відповідний перелік віднесених до неї посад (стаття 14 Закону №2493-III). Нагадаю, що вказана норма сільських і селищних голів відносить до четвертої категорії, а старост – до шостої.

Що стосується самих рангів, які можуть бути присвоєні посадовим особам ОМС, то їх встановлено аж п’ятнадцять (стаття 15 Закону №2493-III), зокрема:

  • особам, які займають посади, віднесені до першої категорії, може бути присвоєно 3, 2 і 1 ранг;
  • особам, які займають посади, віднесені до другої категорії, може бути присвоєно 5, 4 і 3 ранг;
  • особам, які займають посади, віднесені до третьої категорії, може бути присвоєно 7, 6 і 5 ранг;
  • особам, які займають посади, віднесені до четвертої категорії, може бути присвоєно 9, 8 і 7 ранг;
  • особам, які займають посади, віднесені до п’ятої категорії, може бути присвоєно 11, 10 і 9 ранг;
  • особам, які займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг;
  • особам, які займають посади, віднесені до сьомої категорії, може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг. 

Як видно з наведеного переліку, посадовим особам кожної категорії посад може бути присвоєно один ранг із трьох передбачених. Зазвичай, спочатку присвоюється нижчий ранг, а далі, залежно від результатів проходження служби в ОМС, більш вищі ранги, що передбачені в межах відповідної категорії.

Необхідно знати: чим меншою цифрою позначено ранг, тим вищим є ранг.

Давайте розглянемо випадки, коли старості як посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно ранг.

Присвоюватися ранг старості може у таких випадках:

при прийнятті на службу в ОМС після затвердження радою громади.  У цьому випадку ранг присвоюється, якщо особа, яку призначили старостою, приймається на службу в ОМС вперше.

після затвердження радою громади на посаду старости особи, яка вже перебуває на службі в ОМС. У цьому випадку ранг присвоюється, якщо особа, яку затвердили на посаді старости вже має ранг, але він є нижчим, аніж той, що може бути присвоєно як старості. Це може мати місце у випадку, коли старостою призначили особу, яка обіймала, наприклад, одну із посад, яку Закон №2493-III відносить до сьомої категорії, а саме: радника, консультанта секретаріату районної у місті ради, спеціаліста виконавчих органів районної у місті, міської (міста районного значення) ради, спеціаліста виконавчого органу сільської, селищної ради. Якщо особа до затвердження на посаді старости перебувала, наприклад, на посаді сільського голови, яку стаття 15 Закону №2493-III відносить до четвертої категорії, і на цій посаді такій особі було присвоєно 9,8,7 ранг, то після затвердження на посаду старости, яка належить до більш нижчої (шостої) категорії, то у такому випадку за колишнім сільським головою буде збережено раніше присвоєний ранг, який є вищим за той, який може бути присвоєно на старостинській посаді.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо староста успішно пропрацював на займаній посаді не менш як два роки.

Ранги старостам як і сільським та селищним головам присвоюються рішенням відповідної ради громади в межах відповідної категорії посад.

Зверніть увагу! Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи. 

За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад. Це означає, що старості за таких обставин може бути присвоєно черговий ранг раніше, аніж через два роки.

За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад. А це означає, що старості, який, наприклад, має найвищий 11 ранг в межах шостої категорії посад, може бути присвоєно 10 ранг, який закон відносить до більш вищої – п’ятої категорії посад.

Старосту як посадову особу місцевого самоврядування може бути позбавлено раніше присвоєного рангу, втім, це може відбутися виключно на підставі вироку суду.

Якщо особу, яка займає чи займала посаду старости буде призначено на посаду нижчої категорії або така особа залишила службу в органі місцевого самоврядування, за нею зберігається раніше присвоєний ранг.

Про присвоєння, зміну чи позбавлення старости раніше присвоєного рангу в трудовій книжці у розділі «Відомості про роботу» робиться відповідний запис із зазначенням:

● порядкового номера запису;

● дати внесення запису;

●підстави для внесення запису.

Черговий ранг старості як посадовій особі місцевого самоврядування може не присвоюватися, якщо на момент присвоєння рангу:

стосовно старости проводиться службове розслідування;

староста перебуває під слідством;

староста припинив службу в органах місцевого самоврядування.

 

Чи може староста оскаржити рішення ради громади, яким було відмовлено в присвоєнні старості чергового рангу?

Конституція України закріпила припис, відповідно до якого кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (стаття 55).

Кодекс адміністративного судочинства України (далі – КАС ) визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства. Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ поширюється й на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності (стаття 19 КАС). Це означає, що у разі прийняття радою ОТГ рішення про відмову старості у присвоєнні йому чергового рангу і таке рішення, на думку старости, суперечить чинному законодавству та/чи було ухвалено з порушенням, то староста має право звернутися до суду в порядку адміністративного судочинства із заявою про визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень (стаття 5 КАС).