Автор: Врублевський Олександр, експерт з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад

 

Останнім часом на сайт почали надходити запитання, які стосуються участі довірених осіб кандидата на місцевих виборах у виборчому процесі. В процесі їх опрацювання виникла ідея підготувати фахову статтю, яка комплексно висвітлювала б переважну більшість питань, які можуть виникати у кандидатів на місцевих виборах у зв’язку із залученням довірених осіб до виборчого процесу. То ж давайте розглянемо ці питання більш детально.

Довірених осіб обирають кандидати, що балотуються на місцевих виборах з числа громадян України, які мають право обирати. Довірені особи допомагають кандидатам у здійсненні виборчої кампанії, проведенні передвиборчої агітації, представляючи інтереси кандидата у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади та місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборцями тощо.

Довірена особа – це учасник виборчого процесу, який в межах своїх повноважень допомагає кандидату на місцевих виборах здійснювати виборчу кампанію та виконувати інші поставлені завдання в контексті виборчих інтересів відповідного кандидата.

Більш простими словами, довірена особа є тимчасовим помічником кандидата на місцевих виборах для виконання окремих завдань та доручень, спрямованих на досягнення поставлених цілей.

Зверніть увагу! Довіреною особою кандидата на місцевих виборах не може бути кожен громадянин України, який відповідно до статті 70 Конституції України має право голосу на виборах.

Чинний Виборчий кодекс визначив вичерпний перелік осіб, які не можуть бути довіреними особами кандидата (частина 5 статті 238). Зокрема, до їх числа належать:

 • члени виборчої комісії;
 • представники організації партії у виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласній, районній, міській, районній у місті, селищній, сільській (територіальній громаді з кількістю виборців 10 тисяч і більше), уповноважені особи організації парті;
 • посадові чи службові особи органу виконавчої влади, органів прокуратури або суду, правоохоронних органів, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 • військовослужбовці, поліцейські, співробітники Служби безпеки України, особи рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;
 • особи, які проходить альтернативну (невійськову) службу;
 • особі, які мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, що не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

Поруч з цим, залежно від того, куди балотується відповідний кандидат та скільки виборців зареєстровано у тій чи іншій територіальній громаді, Виборчий кодекс відповідно й обмежує максимальну кількість довірених осіб, які можуть бути у кандидата на місцевих виборах. Зокрема, частини 1-4 статті 238 Виборчого кодексу визначили, що:

кандидат у депутати обласної, районної, районних у місті рад, а також кандидат у депутати міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч) може мати не більше трьох довірених осіб;

кандидат у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) може мати не більше двох довірених осіб;

кандидат на посаду міського (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше осіб) голови може мати не більше п’яти довірених осіб;

кандидат на посаду сільського, селищного, міського (міст з кількістю виборців до 75 тисяч осіб) голови може мати не більше трьох довірених осіб.

Запам’ятайте! Питання про реєстрацію довірених осіб може вирішуватися виключно після реєстрації самого кандидата у відповідній виборчій комісії.

Довірені особи кандидата реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за поданням кандидата. У такому поданні має бути зазначено:

 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) довіреної особи;
 • число, місяць і рік народження;
 • відомості про громадянство;
 • місце роботи (заняття), займану посаду;
 • адресу для листування, номер контактного телефону та адресу електронної пошти;
 • відсутність судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення, що не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

До подання додається копія паспорта громадянина України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки або копії лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у вигляді картки) або копії першої та другої сторінок тимчасового посвідчення громадянина України (для осіб, нещодавно прийнятих до громадянства України) запропонованої особи.

Подання про реєстрацію довірених осіб за підписом кандидата вноситься на паперових носіях та в електронному вигляді. Відповідна виборча комісія не пізніше трьох днів з дня надходження подання реєструє довірених осіб кандидата та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією (далі – ЦВК).

Увага! У разі порушення вимог, встановлених частинами першою – шостою статті 238 Виборчого кодексу, відповідна виборча комісія відмовляє в реєстрації довірених осіб кандидата.

Форми посвідчень суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів затверджено постановою ЦВК від 24.07.2020 р. № 142.

Варто знати! Документом, який засвідчує в особи наявність статусу довіреної особи конкретного кандидата на місцевих виборах, є видане відповідною виборчою комісію посвідчення. При цьому довірені особи кандидата набувають своїх повноважень з дня їх реєстрації виборчою комісією.

Отже, основною функцією довірених осіб на місцевих виборах виступає сприяння кандидатам під час виборчого процесу та представлення інтересів кандидата у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та виборцями.

Для забезпечення довіреними особами вказаних вище функцій, Виборчий кодекс визначив, що кожна довірена особа кандидата має право:

 • бути присутньою на засіданнях відповідної територіальної та дільничних виборчих комісій і брати в них участь з правом дорадчого голосу;
 • бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні виборчої комісії під час підрахунку голосів виборців з додержанням установлених Виборчим кодексом вимог;
 • одержувати у відповідній виборчій комісії посвідчення офіційних спостерігачів від кандидата, чиї інтереси вона представляє;
 • за дорученням кандидата бути розпорядником його власного виборчого фонду;
 • одержувати копії протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці, територіальної виборчої комісії про підсумки голосування та про результати виборів;
 • складати акти, що підписуються особами, які виявили порушення, і виборцями – свідками порушення, та подавати їх до відповідної виборчої комісії з додержанням строків, установлених законом;
 • звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення виявлених порушень;
 • за дорученням кандидата оскаржувати від його імені рішення, дії або бездіяльність відповідної дільничної виборчої комісії, що порушують законні права кандидата, в порядку, передбаченому Виборчим кодексом;
 • підписувати акти, протоколи, що складаються дільничною, територіальною виборчою комісією з відповідних місцевих виборів, у разі присутності на засіданні виборчої комісії під час їх складання;
 • реалізовувати права, передбачені Виборчим кодексом для офіційного спостерігача від суб’єкта виборчого процесу, а також інші права, передбачені Виборчим кодексом для довірених осіб.

Що стосується припинення повноважень довірених осіб, то кандидат має право в будь-який час до завершення виборчого процесу звернутися до відповідної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень його довірених осіб, так само як і довірена особа кандидата має право в будь-який час звернутися до відповідної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.

Якщо з ініціативи кандидата чи самих довірених осіб не порушувалося питання про припинення повноважень відповідних довірених осіб, то Виборчий кодекс передбачає й інші підстави припинення повноважень зазначених осіб. Зокрема, повноваження довірених осіб припиняються у день завершення відповідного виборчого процесу. Хоча повноваження довірених осіб можуть припинятися й раніше, наприклад, у разі вибуття кандидата з балотування та у разі скасування реєстрації відповідного кандидата – із часу закінчення строку оскарження рішення про скасування реєстрації кандидата або, у разі оскарження, з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Увага! Посвідчення довіреної особи кандидата, реєстрація якої скасована, підлягає негайному поверненню до територіальної виборчої комісії, яка його видала.

І на завершення давайте розглянемо дві норми (частина 9 і 14 статті 238 Виборчого кодексу), які безпосередньо стосуються діяльності довірених осіб, зміст яких не зовсім кореспондується між собою. В одній із таких норм зазначено, що довірені особи кандидата мають право на звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків з дня їх реєстрації на період виборчого процесу без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом. Інша каже, що довірені особи кандидата здійснюють свої функції на громадських засадах.

По суті це означає, що альтернативного способу здійснення довіреною особою своїх функцій, аніж на громадських засадах (тобто на безоплатній основі) Виборчий кодекс не передбачає. І у той же час довірена особа може бути тимчасово звільнена від виконання виробничих або службових обов’язків на період виборчого процесу, за що заробітна плата такій особі не нараховуватиметься. Іншими словами, Виборчий кодекс, закріпивши так званий виборчий альтруїзм, створив тим самим підґрунтя для отримання довіреними особами від кандидатів на місцевих виборах винагород, які не обліковуватимуться відповідно до вимог податкового законодавства.

© Всеукраїнська асоціація громад