Про асоціацію

Про асоціацію

Виконавча дирекція


Умови членства в Асоціації, права та обов’язки її членів

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ - ЗАВАНТАЖИТИ

Про розмір та порядок сплати членських внесків (рішення Загальних зборів ВАГ від 28.11.2019 №7) - ЗАВАНТАЖИТИ

 

1. Членами Асоціації є сільські, селищні та міські ради, а також – як колективні члени – місцеві асоціації органів місцевого самоврядування, діяльність яких сприяє виконанню статутних завдань Асоціації.

2. Членство в Асоціації є фіксованим.

3. Членство в Асоціації є добровільним.

4. Прийом у члени Асоціації відбувається на підставі рішення сесії відповідної сільської, селищної, міської ради. Членство наступає після прийняття рішення Правлінням Асоціації. Рішення Правління підлягає подальшому його затвердженню Загальними зборами уповноважених делегованих представників членів Асоціації.

5. У діяльності Асоціації можуть брати участь місцеві асоціації, як колективні члени, у порядку та формах, визначених відповідними статутами. До свого рішення про вступ в Асоціацію вони додають копію документа про державну реєстрацію та вказують особу, яка представлятиме організацію в органах управління Асоціації.

6. Припинення членства в Асоціації може бути добровільним або примусовим.

6.1. Член Асоціації може в будь-який час припинити своє членство за рішенням відповідної місцевої ради. Дане рішення подається до Правління Асоціації, яке своїм рішенням виключає відповідну сільську, селищну, міську раду із членів Асоціації. Рішення Правління затверджується Загальними зборами уповноважених делегованих  представників членів Асоціації.

6.2. Примусове припинення членства відбувається у випадку:

6.3. Рішення про примусове припинення членства в Асоціації приймає Правління з подальшим затвердженням Загальними зборами уповноважених делегованих представників членів Асоціації. Припинення членства наступає з моменту прийняття рішення Правлінням. Член Асоціації, щодо якого розглядається питання про припинення членства, участі в голосуванні не бере.

7. Члени Асоціації мають право:

8. Члени Асоціації зобов`язані:

9. Представництво членів Асоціації в її органах управління здійснюють сільські, селищні, міські голови або інші уповноважені сільською, селищною, міською радою особи.

Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов`язки через представників, що визначаються згідно з вимогами статуту відповідної асоціації і діють на тих же правах, що і регіональні відділення.

У разі, коли особа, уповноважена членом Асоціації на його представництво в органах управління Асоціації, втратить мандат, сільська, селищна, міська рада або колективний член Асоціації визначають іншу уповноважену особу.

10. Представники членів Асоціації мають право:

а) засіданнях органів державної влади, на яких розглядаються питання, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;

б) вирішенні питань щодо діяльності Асоціації на зборах уповноважених представників членів Асоціації або у складі її органів управління в порядку, визначеному цим Статутом;

в) заходах, що проводяться Асоціацією.