Загальні збори Всеукраїнської асоціації громад відбудуться в онлайн форматі у понеділок, 16 листопада

Загальні збори Всеукраїнської асоціації громад відбудуться в онлайн форматі у понеділок, 16 листопада

У понеділок, 16 листопада 2020 року з 13:00 до 14:30 відбудуться Загальні збори уповноважених делегованих представників членів Всеукраїнської асоціації громад (далі: Збори). Через карантинні обмеження Збори відбудуться у онлайн-форматі на платформі Microsoft Teams. 

Учасниками Зборів стануть уповноважені делегати громад-членів Асоціації, обрані відповідно до затвердженої Правлінням квоти представництва на зборах регіональних відділень Асоціації, що відбулися у період з липня по жовтень у всіх регіонах України.

На Зборах буде обговорено і затверджено концептуальні засади та план практичних дій з продовження реформування Асоціації - відповідно до тих нових викликів, які постали перед місцевим самоврядуванням у результаті впровадження в Україні реформи територіального устрою і територіальної організації влади. 
Після запровадження цілої низки кардинальних організаційних змін Асоціація має стати значно демократичнішою, динамічнішою та релевантнішою - тобто, здатною максимально повно виражати та максимально ефективно відстоювати інтереси нового самоврядування нових українських громад.

Порядок денний Зборів:

1. Про затвердження "Концепції другого етапу реформування ВАГ" відповідно до нового формату і нових потреб членів Асоціації.

2. Про План дій Асоціації на період до наступних Загальних зборів, запланованих на січень 2021 року.

3. Різне.

Рішення про проведення Зборів та квоти представництва були ухвалені Правлінням на його засіданні 27 липня 2020 року, а рішення про нову дату та новий формат Зборів (з огляду на карантинні обмеження і ризики, пов’язані з пандемією Ковід-19) - на засіданні Правління 10 листопада 2020 року. Зважаючи на особливості онлайн-формату, було також вирішено обмежити порядок денний Загальних зборів розглядом виключно концептуальних питань діяльності Асоціації. Проєкти документів, які виносяться на затвердження Зборами, було попередньо схвалено Правлінням Асоціації на цьому ж засіданні. 

 

Виконавча дирекція ВАГ