Меморандум про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад, Союзом учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, Асоціацією фермерів та приватних землевласників України, Національною асоціацією сільськогос

Меморандум

 

про співпрацю між  

Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад,

Союзом учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України,

Асоціацією фермерів та приватних землевласників України,

Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України

 

  м. Київ                                                                              "­­­­­___"  грудня 2013 року

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад, в особі Голови Всеукраїнської Асоціації Фурсенка Миколи Івановича, який діє на підставі Статуту,

Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України, в особі Голови Союзу Томича Івана Федоровича, який діє на підставі Статуту,

Асоціація фермерів та приватних землевласників України, в особі Першого Віце-президента Стрижака Миколи Івановича, який діє на підставі Статуту,

Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб  України, в особі Президента Корінця Романа Ярославовича, який діє на підставі Статуту, 

      1. Предмет Меморандуму

Сторони в межах своїх статутних завдань та порядку, визначеному чинним законодавством України, здійснюють системне довгострокове співробітництво з метою забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій та впровадження реформ в аграрному секторі.

          2. Основні напрями співпраці

2.1. Сторони визначають такі основні напрями співпраці:

2.1.1.   Участь у формуванні та забезпеченні розвитку сільських територій, в тому числі соціальної сфери села, подальшого реформування відносин власності на селі.

2.1.2.   Розроблення і здійснення заходів, спрямованих на комплексний розвиток соціального капіталу, соціальної інфраструктури сільської місцевості.

2.1.3.   Сприяння розвитку місцевого самоврядування та сільських громад.

2.1.4.   Робота із сільською молоддю

2.1.5.   Участь у забезпеченні захисту земельних і майнових прав селян.

2.1.6.   Підтримка  розвитку особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності тощо.

2.1.7.   Розроблення і здійснення заходів, спрямованих на  зайнятість сільського населення, в тому числі сільського зеленого туризму, сприяння розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості тощо.

2.1.8.   Підготовка проектів нормативно-правових актів, державних цільових і галузевих програм комплексного розвитку сільських територій, соціальної сфери села з питань врегулювання земельних і майнових відносин, розвитку особистих селянських та фермерських господарств, сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики в аграрному секторі, підготовка у межах своїх повноважень і узагальнення пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності та розробка організаційних механізмів їх реалізації.

2.1.9.  Розроблення та організація здійснення заходів щодо екологічно безпечного використання і збереження місцевих природних ресурсів.

2.1.10.   Проведення спільних організаційних, навчальних, комунікативних, інформаційних та інших заходів, спрямованих на реалізацію положень цього меморандуму.

 

           3. Права та обов'язки сторін

 

3.1. При здійсненні співробітництва Сторони відповідно до цього Меморандуму мають право:

3.1.1.  Спільно розробляти проекти нормативно-правових актів, національних, державних цільових, галузевих та регіональних програм, проводити їх експертизу з питань врегулювання відносин власності та реалізації земельних і майнових прав селян у процесі реструктуризації сільськогосподарських підприємств, розвитку сільських територій та соціальної сфери села, зайнятості сільського населення, розвитку особистих селянських та фермерських господарств, сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності.

3.1.2.  Брати участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, розробці та впровадженні нормативно-правових актів, а також у створенні відповідних умов щодо надання комунально-побутових та інших послуг сільським жителям.

3.1.3.  У межах своїх повноважень розробляти стратегію, методологію та відповідні рекомендації щодо розвитку селянських та фермерських господарств, сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності, здійснювати заходи щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення, сприяння розвиткові фізичної культури і спорту в сільській місцевості, сільського зеленого туризму тощо; готувати пропозиції щодо вдосконалення державної політики в аграрному секторі та сільській місцевості.

3.1.4.  Проводити спільні або ініційовані однією зі Сторін науково – практичні конференції, семінари, симпозіуми, круглі столи, наради та інші заходи, спрямовані на вирішення проблем сільської місцевості.

 

      4. Дія Меморандуму та порядок його розірвання

 

           4.2. Меморандум може бути розірваний за згодою Сторін або за вимогою однієї зі Сторін.

            4.1. Даний Меморандум набуває чинності з моменту його підписання.

 

    5. Інші умови

 

        5.1. Цей Меморандум не передбачає жодних фінансових зобов'язань Сторін. Фінансові зобов’язання Сторін визначаються додатковими угодами

          5.2. Всі суперечки між Сторонами стосовно виконання Меморандуму вирішуються шляхом переговорів.

          5.3. Контроль за виконанням Меморандуму здійснюють виконавчі органи (апарат) кожної Сторони.

             6. Прикінцеві положення

 

         6.1. Цей Меморандум укладений українською мовою в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

            6.2. Цей Меморандум, в залежності від змісту співробітництва Сторін, може бути доповнено або змінено.

            6.3. Зміни та доповнення до Меморандуму набувають чинності після їх підписання повноважними представниками Сторін.

           6.4. Цей Меморандум є відкритим для приєднання всіх суб’єктів, чия діяльність спрямована на розвиток сільського господарства та сільської місцевості.

 

                                                       7. Підписи Сторін

 

Голова Всеукраїнської асоціації

сільських та селищних рад                                            М.І. Фурсенко

 

Президент Союзу учасників

сільськогосподарських

обслуговуючих кооперативів України                                І.Ф. Томич

 

Перший Віце-президент Асоціації фермерів

та приватних землевласників України                                      М.І. Стрижак

 

Президент Національної асоціації

сільськогосподарських дорадчих

служб України                                                                                Р.Я. Корінець