Лист-звернення до Прем’єр-міністра України Азарова М.Я.

 Шановний Миколо Яновичу!      Правління Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад  просить розглянути можливість внесення змін до Бюджетного Кодексу України щодо видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, на утримання місцевої пожежної охорони.        Кожного року в сільській місцевості виникає значна кількість пожеж, якими знищуються будівлі, споруди та майно жителів, що наживалось роками, в вогні гинуть люди.      До початку реформування аграрного сектору економіки на засадах приватної власності, в сільській місцевості районів майже в кожному колишньому колгоспу, у відповідності до постанови Ради Міністрів УРСР №1188 від 1962 року, була створена та діяла пожежно-сторожова охорона з цілодобовим чергуванням на пожежних автомобілях. Свого часу це була потужна  та організована сила з чітко відпрацьованою системою навчання і професійною підготовкою членів пожежно-сторожової охорони, яка займалась профілактикою і гасінням пожеж на селі.      У процесі паювання колективних сільськогосподарських підприємств, пожежні депо та протипожежна техніка і обладнання паюванню не підлягали, а підпали на безоплатну передачу у комунальну власність територіальних громад на баланс відповідних сільських рад з наступним формуванням  на базі існуючих підрозділів пожежно-сторожової охорони місцевих(сільських) пожежних команд. Так, згідно зі статтею 27 Закону України «Про пожежну безпеку»  (№3745- XII) , у селах повинні створюватись сільськими радами підрозділи місцевої пожежної охорони, відповідно до положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №202 від 24 лютого 2003 року.      3азначеною статтею, фінансування та матеріально-технічне забезпечення місцевих пожежних команд повинно здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, які відраховуються підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території району, в  розмірі 0,1 відсотка від основних та оборотних коштів, відрахувань від платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних заходів, а також за  рахунок пожертвувань юридичних і фізичних осіб, тобто, практично на сьогодні, за рахунок сільських бюджетів.      В основному ,бюджети всіх сільських рад є дотаційними і тому без державної підтримки у вигляді надання цільової субвенції з державного бюджету, утримання місцевих(сільських) пожежних команд при сільських радах  неможливе.        Разом з тим, в умовах коли сільське населення з кожним роком значно зменшується, вважаємо за доцільне створення таких пожежних команд, як зональних по обслуговуванню кількох територіальних громад.. Враховуючи зазначене, вважаємо, що ситуація щодо стану організації ліквідації пожеж в сільській місцевості потребує уваги та вирішення на державному рівні. тому просимо Вас дати доручення відповідним службам щодо внесення змін до Бюджетного Кодексу України в частині фінансування сільської пожежної охорони. Голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад                                                                                                                                                                     Б.П. Гусак