Уряд затвердив Порядок та умови надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Цей Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій,  передбаченої законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Субвенція надається для забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць. Умовами надання субвенції є: спрямування такої субвенції на створення, приріст або оновлення основних фондів комунальної форми власності, насамперед на виконання робіт із завершення будівництва та реконструкції об’єктів із ступенем будівельної готовності понад 70 відсотків; наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674); дотримання інших умов, визначених підпунктами 1, 3 і 4 пункту 3 Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів (програм), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 520 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 37, ст. 1531). Надання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» датована 6 лютого 2012 року, її реєстраційний номер 106.