Засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

Наприкінці минулого   тижня 16 березня ц. р. у будинку Верховної Ради України пройшло засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування.    У засіданні брали участь голови окремих Комітетів Верховної Ради України , представники центральних органів виконавчої влади , голови обласних рад,     керівники   всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування  та їх виконавчих органів. У засіданні взяв участь Голова Верховної Ради України Литвин В.М.    Консультативна рада розглянула проект Кримінального процесуального кодексу України ( реєстр. № 9700 ). У прийнятому рішенні за результатами розгляду цього питання рекомендовано Верховній Раді А Р К  ,обласним , Київській та  Севастопольській міським радам організувати громадські слухання проектів законодавчих ініціатив , спрямованих на подальше впровадження нових засад системи кримінальної юстиції , закладених Кримінальним процесуальним кодексом України .    Надзвичайно гострою була полеміка при обговоренні проекту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. №9673).   Законопроект презентувало Міністерство юстиції України.    Майже усі виступаючі сходились на тому , що проект закону не може бути розглянутий в такій запропонованій редакції Верховною Радою України і рекомендували авторам законопроекту Ініціювати його відкликання для подальшого доопрацювання.    За висловом голови Одеської обласної ради Пундика М. В. проект «дискримінаційний». Він передбачає далеко не рівні умови  для державних  службовців і служби в органах місцевого самоврядування. Він не сприяє формуванню престижу праці для молодих фахівців в органах місцевого самоврядування.    Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Омельченко О.О. повідомив, що цей проект Закону  буде обговорено 25 квітня ц. р. на засіданні «Круглого столу» за участю представників Консультативної ради з питань місцевого самоврядування , експертів Ради Європи .    У прийнятому рішенні Консультативна рада підтримала пропозиції всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування щодо цього законопроекту і визнала за доцільне залучити до роботи над проектом Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» їх представників у Комітеті Верховної ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.    Заслухано інформацію Міністерства фінансів про перспективи бюджетного забезпечення виконання повноважень органів місцевого самоврядування при внесенні змін до  Державного бюджету України на 2012 рік.     При обговоренні інформації виступаючі зазначали, що Державний бюджет України на 2012 р.  ускладнив виконання власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування. У багатьох випадках не в повній мірі профінансовані навіть захищені статті місцевих бюджетів. Викликає занепокоєння стан виконання місцевих бюджетів за підсумками перших двох місяців року.     У своєму виступі Голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад  Гусак Б. П. зі слався на те , що Президент України В. Ф. Янукович визнав  цьогорічний Державний бюджет  недосконалим. Така оцінка  зобов’язує Міністерство фінансів  принципово переглянути власні джерела наповнення місцевих бюджетів . Звернувся із запитанням до представника Мінфіну  ,  чи буде запроваджено внесеними змінами до Державного бюджету на 2012 рік пряме   фінансування виконання делегованих повноважень  органами місцевого самоврядування. На цьому неодноразово наголошували інші учасники засідання. На жаль відповіді на це питання Консультативна рада так і не отримала.     У заключному слові представник Міністерства фінансів повідомив ,що до кінця цього місяця будуть оприлюднені суми коштів , які будуть виділені для покриття   диспропорцій у  місцевих бюдж етах поточного року.    У прийнятому рішенні за результатами обговорення інформації    було рекомендовано Мінфіну та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету  проаналізувати  висловлені пропозиції і критичні зауваження та розглянути можливість  їх врахування при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік». Запропоновано Кабінету міністрів до 1 квітня 2012 року визначити порядок підготовки , оцінки та відбору програм і заходів , що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та порядок використання таких коштів на виконання статті 24-1 Бюджетного кодексу України. За повідомленням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету очікується , що фонд регіонального розвитку на 2013 рік складатиме  4 мільярди гривень.    Виконавча дирекція Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад просить регіональні відділення Асоціації продовжити узагальнення висновків і пропозицій до згаданих законопроектів і надсилати їх  по мірі надходження для опрацювання Виконавчій дирекції.