Про засідання Правління Асоціації

Голова Асоціації Б. П. Гусак 27 березня ц. р. скликав Правління   Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. На розгляд правління були внесені питання : Про утворення регіональних відділень Асоціації .  Про обрання голів   регіональних відділень Асоціації. Про прийом до Асоціації нових членів . Про скликання Загальних звітно-виборних   зборів представників членів Асоціації та їх Порядок денний . Про річний Кошторис фінансово – господарської діяльності  і річний баланс Асоціації на 2012 рік. Про План роботи Асоціації на 2012 рік. Про висновки до проектів нормативно правових актів з питань що стосуються місцевого та регіонального розвитку, проекти яких підготовлено Виконавчою дирекцією Асоціації за період між засіданнями  Правління Асоціації у 2012 році. Про сплату членських внесків членами Асоціації у 2011 році . Про спільні пропозиції всеукраїнських асоціацій щодо врахування  місцевих та регіональних інтересів під час підготовки Декларації цілей та завдань бюджету на Бюджетний період 2013 року.  Про підготовку проекту змін та доповнень  до Статуту Асоціації.  Про пропозицію Координаційної ради при голові Овруцької районної   ради, підтримане Загальними зборами Житомирського обласного відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад 17 лютого 2012 року.  Про пропозицію Української Асоціації районних та обласних рад до проекту Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування».  Про прийом до Асоціації  на правах колективного члена Місцевої    асоціації розвитку і реформ міст, селищ і сіл «Закарпаття – ХХI століття» При обговоренні питання «Про скликання Загальних звітно-виборних зборів представників членів Асоціації» було підтримано запропонований проект рішення Правління. Публікуємо його зміст. ПРОЕКТ  РІШЕННЯ Про скликання  Загальних  звітно-виборних  зборів уповноважених представників членів Асоціації .   На підставі пункту 5.1.1. Статуту Асоціації скликати  Загальні  звітно-виборні збори уповноважених представників членів Асоціації    24 квітня    2012 року  у м. Києві . Встановити представництво членів Асоціації на Загальні збори:    1 представник від  25  членів Асоціації  ( 337 представників). Погодити список установ , організацій представники яких будуть запрошені на Загальні збори ( до 70 запрошених). Головам регіональних відділень Асоціації забезпечити  в 10- ти денний термін  організацію проведення Зборів   районних та регіонального відділень   Асоціації по обранню представників на Загальні збори.  Список обраних представників , згідно установленого зразка ( додається) надіслати Виконавчій дирекції Асоціації  до 15 квітня 2012 року. Схвалити  проект Порядку денного Загальних зборів, запропонований  Виконавчою дирекцією Асоціації ( додається ). Виконавчій дирекції Асоціації :            в 5ти денний строк підготувати кошторис витрат на підготовку та організацію проведення  Загальних зборів,             в 10-денний  строк підготувати та подати на розгляд Правління Асоціації проекти рішень з питань , що вносяться на розгляд Загальних зборів;            в 2-х денний строк розробити Організаційні заходи з підготовки та проведення Загальних зборів, забезпечити їх виконання.        6.  Рішення Правління Асоціації  надіслати регіональним відділенням Асоціації,розмістити на Веб- сайті та опублікувати в газеті « Рідне село Україна ».     Голова  Асоціації                                                                                                                      Богдан Гусак       Ознайомлюємо із погодженим проектом Порядку денного Загальних зборів     ПРОЕКТ Порядок денний Загальних звітно-виборних зборів уповноважених представників  Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад  «24» квітня 2012  року 1. Урочисте відкриття Загальних зборів. 2. Обрання керівних органів Загальних зборів:            Робоча президія           Мандатна комісія           Лічильна комісія           Редакційна комісія 3. Про Порядок денний  та регламент роботи , 4. Звіт про діяльність Асоціації та її Правління за   період із  5 вересня          2009 р. по 26квітня 2012 року. 5. Звіт Контрольно-ревізійної комісії. 6. Затвердження рішень Правління Асоціації:       Про прийом  нових членів Асоціації.       Про припинення членства в Асоціації       Про утворення регіональних відділень Асоціації       Про   Положення про Контрольно-ревізійну комісію Асоціації        7. Обрання Голови Асоціації 8. Обрання заступників Голови Асоціації. 9. Обрання членів Правління Асоціації  від  Автономної Республіки Крим,     областей та м. Севастополя 10. Обрання Контрольно-ревізійної комісії   Асоціації та її голови. 11. Про внесення змін до Статуту Асоціації 12. Про розмір членських внесків 13. Про порядок та строки сплати членських внесків 14. Затвердження річного кошторису Асоціації.  15.  Про розгляд  підготовлених Правлінням Асоціації спільних пропозицій  всеукраїнських асоціацій щодо врахування місцевих і регіональних інтересів під час підготовки Декларації цілей та завдань бюджету на наступний бюджетний  період.       Члени правління дійшли згоди змінити квоту представництва членів Асоціації  на Загальних зборах, запропоновану у пункті 2 проекту і обмежитись представництвом регіональних відділень Асоціації—1 представник від 30 членів Асоціації.       Опубліковуємо розрахунок кількості представників членів Асоціації на Загальних зборах.     Назва регіонів Загальна кількість сільських та селищних рад В т.ч. членів Асоціації Сільських районів в області Представництво за квотою:   1 від 30 АРК 281 174 14 6 Вінницька 689 628 27 21 Волинська 401 392 16 10 Дніпропетровська 328 260 22 9 Донецька 334 27 18 1 Житомирська 619 562 23 19 Закарпатська 326 115 13 4 Запорізька 285 161 20 5 Івано-Франківська 501 403 14 13 Київська 635 565 25 19 Кіровоградська 403 338 21 11 Луганська 295 96 18 3 Львівська 666 519 20 17 Миколаївська 304 196 19 7 Одеська 471 348 26 11 Полтавська 488 294 25 10 Рівненська 354 304 16 10 Сумська 404 389 18 13 Тернопільська 597 477 17 16 Харківська 441 115 27 4 Херсонська 289 124 18 4 Хмельницька 592 538 20 18 Черкаська 540 509 20 17 Чернівецька 260 237 11 8 Чернігівська 553 537 22 18 м. Київ         м. Севастополь 5     1 Всього 11 061 8 308 490 275       Виконавча дирекція Асоціації