Мінфін проігнорував дотримання ст. 17 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування»

 Мінфін проігнорував дотримання ст.  17 Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», якою передбачено, що однією із основних форм взаємодії асоціацій з органами державної влади є «надання висновків асоціацій до проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються місцевого та регіонального розвитку ».      У пункті 5. Позиція заінтересованих органів . Пояснювальної записки до проекту Закону   не зазначено жодної із всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, з якою Мінфін вважає за необхідне погодити підготовлений проект.      З приводу обґрунтування Мінфіном  необхідності прийняття акта з посиланням на виконання п.4.11Протоколу №48 засідання Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. повідомляємо наступне.   Асоціація не мала можливості ознайомитись із зазначеним протокольним рішенням Уряду. Не відомі причини , що послужили мотивацією для прийняття такого протокольного рішення.     Нез’ясованими залишаються обставини із-за яких запропоновані зміни до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» не були  враховані в ході процедури підготовки проекту цього закону та в процесі проходження його у Верховній Раді України.      У п. 2 Пояснювальної записки зазначено, що « реалізація органами місцевого самоврядування законодавчого  права самостійно затверджувати чисельність працівників апарату рад, їх виконавчих органів призводить до щорічного збільшення фактичної чисельності працівників, що потребує відповідного збільшення видатків на їх утримання». Асоціація не погоджується з таким висновком.      У переважній більшості виконавчих органів сільських, селищних рад відчувається гостра нестача кваліфікованих кадрів (посадових осіб) , які необхідні для забезпечення виконання власних та делегованих повноважень органів виконавчої влади. Обґрунтовані нормативи   штатної чисельності органів самоврядування в сільській місцевості не розроблені . Навіть при можливості власних бюджетних коштів призначити на посаду  спеціаліста (юрист,економіст),згідно затвердженого штатного розпису ,голови сільських, селищних рад позбавлені можливості.      Рішенням Конституційного суду України від 22.05.2008 №10-рп/2008 визнано, як такими, що не відповідають Конституції України(є неконституційними ) внесені зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування В Україні», що стосуються затвердження структури виконавчих органів ради,загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів «відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України».    Асоціація Сільських та селищних рад