Прогнозні показники формування місцевих бюджетів на 2013 рік

21 серпня 2012 року в Міністерстві фінансів України відбулися консультації з Всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, а також з Асоціацією фінансистів України щодо обговорення прогнозних показників місцевих бюджетів на 2013 рік. Розрахунок обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на 2013 рік в розрізі адміністративно-територіальних одиниць здійснювався відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 року № 1149 щодо затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами в частині розрахунку обсягу таких доходів. Обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначався (відповідно до статті 98 Бюджетного кодексу України) із застосуванням індексу відносної податкоспроможності бюджету міста чи району на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди (2009-2011 роки). Основним платежем надходжень І кошику є податок на доходи фізичних осіб, що становить 94,9% від прогнозного показника доходів I кошику 2013 року. Стабілізація економічної ситуації в країні сприятиме подальшому зростанню середньомісячної заробітної плати шляхом як збільшення продуктивності праці, так і за рахунок легалізації виплати заробітної плати та скорочення безробіття. Надходження податку на доходи фізичних осіб у  2013 році планується збільшити на 16,9% до очікуваних надходжень у  2012 році. Прогнозний показник надходжень до загального фонду місцевих бюджетів на 2013 рік визначено в сумі 92,7 млрд. грн., що становить 115,8 відсотка до показника на 2012 рік, у т.ч.: І кошик – 76,7 млрд. грн., що становить 116,9 відсотка до показника на 2012 рік; ІІ кошик – 16,0 млрд. грн., що становить 111,1 відсотка до показника на 2012 рік.